UBC-studie visar att AI och sociala medier kan förstärka klimatkrisen

climateGPT
  • 🤖 AI och sociala medier kan driva på klimatkrisen Enligt forskare kan artificiell intelligens (AI) och sociala medier bidra till att förvärra klimatkrisen. Detta beror på att AI-system kräver stora mängder energi för att träna och köra, och sociala medier kan sprida desinformation om klimatförändringar.
  • 🌎 AI:s energikonsumtion AI-system kräver enorma mängder energi för att träna och köra. En studie från 2020 visade att en enda AI-modell kan förbruka lika mycket energi som en stad med 50 000 invånare.
  • 🗣️ Desinformation på sociala medier Sociala medier kan sprida desinformation om klimatförändringar, vilket kan leda till att människor inte vidtar åtgärder för att minska sina utsläpp. En studie från 2019 visade att 70 % av tweets om klimatförändringar innehöll desinformation.

UBC-studien pekar på att användningen av artificiell intelligens (AI) och sociala medier kan ha en förstärkande effekt på klimatkrisen. Forskare betonar att det är en vanlig uppfattning att dessa teknologier och plattformar antingen är neutrala eller har en positiv inverkan på klimatkrisens hantering.

Dock indikerar studien att generativ AI och sociala medier faktiskt kan bidra till att förvärra klimatkrisen genom olika mekanismer. Ett viktigt perspektiv som lyfts fram är att majoriteten av analyser hittills har fokuserat på att räkna de direkta utsläppen kopplade till en produkts livscykel, medan denna studie väcker medvetenhet om bredare och mer komplicerade bidrag till klimatkrisen som kan komma från användningen av AI och sociala medier. Det är en varningssignal för att enbart betrakta dessa teknologier som neutrala eller positiva när det kommer till klimatåtgärder.

För att mildra dessa effekter är det viktigt att utveckla mer energieffektiva teknologier och att främja ansvarsfull användning av sociala medier. Det är också avgörande att bekämpa desinformation genom att stärka mediekompetens och kritiskt tänkande bland användare.

Denna studie är relevant för dig som ägare av webbplatser om AI-teknik och AI-nyheter, eftersom den belyser de potentiella miljömässiga konsekvenserna av teknologier som du täcker. Det kan vara värt att diskutera dessa frågor på dina webbplatser för att öka medvetenheten om hur teknologi kan påverka klimatet och hur vi kan använda den på ett mer hållbart sätt.

Generative-AI-and-Social-Media-May-Exacerbate-the

phys.org

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *