WormGPT: AI-verktyg utformat för att hjälpa cyberkriminella att låta hackare utveckla attacker i stor skala, varnar experter

WormGPT är en variant av GPT

WormGPT är ett AI-verktyg som enligt rapporter är utformat för att hjälpa cyberkriminella. Detta verktyg skiljer sig från OpenAI’s ChatGPT genom att det saknar skyddsåtgärder för att hindra missbruk av tekniken. WormGPT har ansetts vara kapabelt att utveckla sofistikerade attacker, särskilt riktade mot BEC (Business Email Compromise) och phishing via e-post.

WormGPT är en variant av GPT (Generative Pre-trained Transformer) som är utvecklad för att skapa textbaserat innehåll genom maskininlärning. GPT-modeller är kända för sin förmåga att generera människoliknande text baserat på den inmatade informationen. WormGPT kan användas för att skapa texter, svara på frågor eller generera innehåll för olika ändamål.

Hur fungerar WormGPT?

WormGPT använder sig av en prenumerationstjänst som kan nås via darknet. Användarna får tillgång till en webbsida där de kan mata in kommandon och få mänskliga svarsliknande svar. Målet med WormGPT är i huvudsak att utveckla phishing-mejl och andra former av bedrägerier via e-post. Det finns rapporter om att verktyget kan skapa övertygande e-postmeddelanden som imiterar företagsledare för att lura mottagare att betala falska fakturo

WormGPT representerar en potentiell risk på flera sätt. För det första kan det användas för att skapa övertygande phishing-mejl vilket ökar risken för framgångsrika bedrägerier 2. För det andra, genom att erbjuda ett verktyg utan etiska begränsningar, kan det demokratisera utförandet av avancerade cyberattacker och göra dem tillgängliga för en bredare grupp cyberkriminella.

Det är viktigt att vara medveten om att användningen av sådana modeller också kan medföra etiska och integritetsmässiga frågor, särskilt när det gäller spridning av desinformation eller skapande av falska texter. Det är därför viktigt att använda tekniken ansvarsfullt och med medvetenhet om dess konsekvenser.

Hur kan man skydda sig?

För att skydda sig mot hot som WormGPT rekommenderas att företag förstärker sina e-postverifieringsprocesser och implementerar regelbunden BEC-specifik träning för medarbetare. Dessa träningsprogram bör uppdateras kontinuerligt och belysa hur AI kan användas för att förstärka BEC-attacker samt de taktiker som används av angripare.

One comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *