Virtuella influencers skapade av AI stjäl affärer från människor

aitana-ai-influencer

AI-skapade ”virtuella influencers” tar över affärer från mänskliga influencer . Dessa virtuella influencers skapade med hjälp av artificiell intelligens har börjat ersätta mänskliga influencer, vilket har fått en stark inverkan på marknadsföringsbranschen. Genom att använda generativ AI har dessa virtuella influencers blivit en populär och kostnadseffektiv marknadsföringslösning för många företag.

Enligt en artikel på The Financial Times har dessa virtuella influencers börjat locka uppmärksamhet från företag som ser dem som ett sätt att minska kostnader samtidigt som de upprätthåller kontroll och minskar risken för kontroverser som kan uppkomma med mänskliga influencer . Virtuella influencers har varit en stor framgång på sociala medier och har blivit föremål för många lukrativa avtal med olika varumärken, vilket leder till en ökande oro bland mänskliga influencer

Denna trend har också framkallat etiska frågor, inklusive frågan om huruvida virtuella influencers måste tydligt ange att de är genererade av AI och inte verkliga personer . Ett antal marknader, inklusive Indien, har börjat kräva att virtuella influencers måste avslöja sin AI-bakgrund, medan andra länder ännu inte har sådana regler på plats.

arstechnica.com

The Financial Times

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *