Vi kan inte lita på artificiell intelligens, den kan inte motivera sina resultat

Universitetslektor Jeremias Berg ifrågasätter pålitligheten hos artificiell intelligens (AI) och menar att vi inte kan lita på de resultat som AI ger eftersom den inte kan motivera sina svar. Berg förklarar att AI baserar sina svar på matematiska modeller och inte på sammanhang och sanning, vilket gör att den inte alltid ger korrekta eller pålitliga svar. Han nämner också exempel där AI har missuppfattat sitt uppdrag, som vid diagnostisering av melanom, vilket visar på AI:s begränsningar. Berg anser att vi inte kan överlåta ansvariga beslut till AI och att det behövs ett annat system som kan förklara hur AI kommer fram till sina resultat.

Kritik och utmaningar

Det finns flera kritiska perspektiv på AI:s tillförlitlighet, inklusive:

  • Brist på transparens: Många AI-modeller är svåra att förstå och kan sakna transparens i hur de når sina resultat, vilket kan skapa tvivel kring deras pålitlighet.
  • Bristande förmåga att motivera resultat: Enligt Jeremias Berg och andra kritiker kan AI-sytemen sakna förmågan att förklara eller motivera sina beslut på ett sätt som människor kan förstå.

Det är viktigt att fortsätta följa dessa diskussioner och utvecklingen av AI-teknologi för att vara informerad om både dess fördelar och utmaningar. Det kan också vara värdefullt att utforska olika perspektiv från experter och forskare för att få en djupare förståelse för ämnet.

https://svenska.yle.fi/a/7-10047156

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *