Utnyttja maskininlärning för att revolutionera materialforskning

Inom materialvetenskapen står forskare inför den enorma utmaningen att dechiffrera de invecklade beteendena hos ämnen på atomär skala. Tekniker som oelastisk neutron eller röntgenspridning har gett ovärderliga insikter men är resurskrävande och komplexa. Den begränsade tillgängligheten av neutronkällor, tillsammans med behovet av noggrann datatolkning, har varit en flaskhals i utvecklingen av detta område. Medan maskininlärning tidigare har använts för att förbättra data

source

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *