Undersökning av AI chattbotar i offentliga organisationer

En nyligen genomförd studie har undersökt användningen av artificiell intelligens (AI) chattbotar inom offentliga organisationer. Studien avslöjar flera fördelar med dessa chattbotar, bland annat förbättrad effektivitet och kostnadsbesparingar. Trots att detaljer inte är tillgängliga för alla källor, så har viss information kunnat utvinnas från tillgängligt material.

Forskare från University at Albany’s Center for Technology in Government (CTG UAlbany) och University College London (UCL)’s School of Public Policy undersöker användningen av chattbotar av regeringar och vilka faktorer som har lett till deras framgångsrika implementering eller misslyckande.

Nyckelfynd från Studien

Studien har belyst hur AI chattbotar implementeras och vilken inverkan de har på offentlig serviceleverans. Organisationer som har infört AI chattbotar har erfarenhetsmässigt sett en betydande minskning i responstid, vilket leder till ökad medborgarnöjdhet. Chattbotar är effektiva för att hantera rutinmässiga förfrågningar, vilket frigör mänsklig personal för mer komplicerade och specialiserade uppgifter

Det är viktigt att offentliga organisationer ser till att chatbots får korrekt träning och övervakning för att bibehålla noggrannhet och undvika potentiella fördomar eller diskriminerande svar. Rätt utbildning och övervakning är avgörande för att säkerställa etiska och opartiska interaktioner.

https://techxplore.com/news/2024-01-ai-chatbots.html

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *