Svenska forskare vid Chalmers högskola har skapat ett AI-verktyg vid namn LARS för att identifiera lymfkörtelcancer

medicin-dokter

Svenska forskare vid Chalmers tekniska högskola har utvecklat ett banebrytande AI-verktyg kallat LARS (Lymphoma Artificial Reader System) för att identifiera lymfkörtelcancer med en imponerande noggrannhet på 90%. Denna utveckling markerar ett betydande steg framåt inom medicinsk bildanalys och har potential att revolutionera diagnosprocessen för lymfom, en cancerform som påverkar lymfsystemet.

Utvecklingen av LARS

LARS är ett djupinlärningssystem baserat på artificiell intelligens (AI) som har tränats att leta efter visuella tecken på cancer i lymfatiska systemet utifrån över 17 000 bilder från mer än 5 000 patienter med lymfom. Forskarna bakom LARS, från Chalmers tekniska högskola i Sverige, i nära samarbete med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt forskare vid bland annat Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, har genomfört en av de största studierna hittills inom AI-assisterad bildanalys för att spåra cancer i lymfsystemet.

AI:s Roll i Medicinsk Bildanalys

AI och djupinlärningsmodeller som LARS spelar en allt viktigare roll inom medicinsk bildanalys. Dessa modeller kan inte bara öka noggrannheten i diagnosen utan också bidra till att minska arbetsbelastningen för radiologer genom att tillhandahålla en andra åsikt eller rangordna vilka patienter som behöver behandling snabbast. Dessutom främjar AI-baserade system jämlikhet inom hälsovården genom att erbjuda patienter tillgång till samma expertis, oavsett vid vilket sjukhus de befinner sig.

Framtida användning och validering

Trots den höga noggrannheten och potentialen i LARS-systemet för att stödja radiologer, särskilt vid svårtolkade bilder, understryker forskarna att ytterligare arbete och omfattande kliniska tester krävs för att validera modellen för klinisk användning. Forskarna har gjort datorprogramkoden tillgänglig så att andra forskare kan fortsätta att utveckla och validera modellen baserat på deras arbete.

För mer info besök:

  1. Chalmers – ny-ai-modell-hittar-lymfcancer-i-nio-fall-av-tio
  2. it-halsa.se
  3. medicalxpress.com – ai-lymphatic-cancer-cases
  4. Mer detaljer om forskningen