Svenska företag investerar mindre i generativ AI jämfört med globalt

Svenska företag ligger efter globala företag när det kommer till investeringar i generativ AI. En rapport från rådgivnings och revisionsföretaget EY visar att endast 25 procent av svenska företag satsar på denna teknik, att jämföra med 43 procent på global nivå. Generativ AI har erkänts som ett prioriterat område för teknikinvesteringar internationellt och rangordnas som det tredje högst prioriterade området globalt, efter ”robotik och automation” samt den bredare kategorin ”analys och AI”

Orsaker till den lägre investeringstakten

Det finns flera potentiella anledningar till att svenska företag är mer försiktiga med att investera i generativ AI. En anledning kan vara en större riskmedvetenhet. 26 procent av svenska företag ser risk och osäkerhet kopplat till generativ AI som ett hinder, medan siffran globalt är 17 procent. Trots denna riskmedvetenhet är ändå hantering av risker och osäkerhet inte en prioritet för många svenska företag. Endast 25 procent ser det som högprioriterat, i kontrast till 46 procent globalt.

Vikten av att hitta användningsområden och utföra tester

Svenska företag anger att en viktig åtgärd just nu är att identifiera lämpliga användningsområden för generativ AI och att göra pilottester. Denna inställning speglar en önskan om att förstå teknikens potential i praktiken innan fullskaliga investeringar görs.

Möjligheter framåt: Trots att svenska företag inte investerar i samma omfattning som globala aktörer, finns det potential för området att växa. Generativ AI erbjuder stor potential för olika branscher, som kundservice, marknadsföring och försäljning, mjukvaruutveckling samt forskning och utveckling. Det kan därför vara strategiskt för svenska företag att utvärdera hur generativ AI passar in i deras specifika verksamheter och sectorer.

Svenska företag riskerar att tappa mark i AI-racet om de inte ökar sina investeringar och engagemang i generativ AI. Det är avgörande att adressera kunskapsbrister, prioritera riskhantering och säkerhet, samt att utveckla en mer proaktiv inställning till teknikens potential för att kunna konkurrera på en global marknad. Det är viktigt för svenska företag att fortsätta utforska och utvärdera generativ AI och dess potential. Att anamma en mer proaktiv inställning till riskhantering och säkerhet kopplat till generativ AI kan vara nyckeln för att möjliggöra bredare tillämpningar av tekniken och säkra en konkurrenskraftig position på marknaden.