Svensk offentlig sektor får en egen ai-assistent

AI Sweden, Sveriges nationella center för artificiell intelligens, arbetar aktivt för att utveckla en digital assistent anpassad för svensk offentlig sektor. De har redan släppt en första release av GPT-SW3, en stor språkmodell för nordiska språk och nu görs ytterligare två stora satsningar. En av dessa innefattar utvecklingen av den nationella digitala assistenten.

Denna digitala assistent, som kommer att fungera på ett liknande sätt som Chat GPT, kommer att skräddarsys för den svenska offentliga sektorn. Den är avsedd att vara enkel att använda och alla medarbetare kommer att ha tillgång till den. Assistenten kommer att stödja dem med textbaserade arbetsuppgifter som att sammanfatta och analysera stora textmassor, ändra texter så att de blir mer lättlästa och skapa rapporter och handlingar som anpassas efter specifika mallar och riktlinjer.

Utvecklingen av denna digitala assistent kommer att genomföras i tre etapper. Den första etappen kommer att handla om att etablera en teknisk grundutveckling. År 2026 räknar AI Sweden med att kunna lämna över driften av den digitala assistenten till en slutgiltig driftsaktör i den svenska förvaltningen

https://my.ai.se/projects/293

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.780608/offentliga-sektorn-far-en-egen-chat-gpt–tas-fram-av-ai-sweden

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *