Studie: ChatGPT Både användbart och "skräpmat" för arbetare

En ny Harvard Business School-studie om OpenAI:s artificiella intelligens (AI)-verktyg ChatGPT tyder på att det är både en hjälp och ett hinder för tjänstemän.

Det är alltid intressant att se hur AI-teknologi påverkar arbetsplatsen, och studier som undersöker specifika verktyg som ChatGPT ger värdefulla insikter. Enligt en rapport från Harvard Business School har ChatGPT visat sig ha både positiva och negativa effekter på arbetsproduktiviteten för olika arbetsuppgifter.

Forskningen fann att användningen av ChatGPT ökade hastigheten och kvaliteten på arbete för brainstorming, men att det kunde vara störande under mer analytiska uppgifter. Det finns en mix av reaktioner bland arbetare när det gäller ChatGPT, med vissa som liknar det vid ”snabbmat”: lätt och trevligt att konsumera, men i slutändan dåligt för dig.

Läs mer

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *