Stability AI släpper SD3 Medium som genererar obekväma mänskliga bilder

Stability AI stable-diffusion 3

Stable Diffusion 3 (SD3) Medium, den senaste text-till-bild-modellen från Stability AI har väckt både entusiasm och kontroverser. Modellen syftar till att omvandla textprompts till visuellt tilltalande bilder, men dess mottagande har varit blandat, särskilt när det gäller dess framställning av människofigurer. Kritiker har pekat ut att modellen genererar bilder av människor på ett sätt som verkar vara ett steg bakåt jämfört med andra toppmodeller som Midjourney eller DALL-E 3, och kan producera anatomiskt inkorrekta bilder lätt.

En bidragande faktor till dessa problem är Stability AI:s insisterande på att filtrera bort vuxeninnehåll (ofta kallat ”NSFW”-innehåll) från SD3:s träningsdata. Denna censur har lett till att modellen saknar kunskap om mänsklig anatomi, vilket resulterar i bisarra och skrämmande representationer av människokroppen. När en användarprompt fokuserar på ett koncept som inte representeras väl i AI-modellens träningsdataset, kommer bildsynthesmodellen att fabulera sin bästa tolkning av vad användaren ber om, vilket ibland kan bli helt skrämmande.

  • Stable Diffusion 3 (SD3) är en AI-modell för bildsyntes som har fått kritik online för att generera anatomiskt inkorrekta bilder.
  • SD3 har visat svårigheter med att generera korrekta människokroppsdelar, särskilt händer och fötter, vilket är en vanlig utmaning för AI-modeller.
  • Användare har påpekat att SD3 verkar vara ett steg tillbaka jämfört med andra avancerade bildsyntesmodeller som Midjourney DALL-E 3.
  • Stabilitet AI har fått kritik för att filtrera vuxeninnehåll från SD3-träningsdata, vilket kan ha påverkat modellens förmåga att generera korrekt mänsklig anatomi.
  • Förseningar och misshandlingar inom Stabilitet AI har lett till spekulationer om tekniska problem och företagets nedgång.

För att prova SD3 själv kan du besöka demot på Hugging Face Spaces, ange din prompt i textfältet och klicka på ”Generate”. Om resultatet inte motsvarar dina förväntningar kan du justera din prompt och försöka igen.

Det är dock viktigt att erkänna SD3:s begränsningar och potentiella risker, särskilt när det gäller dess hantering av mänsklig anatomi. För nuvarande rekommenderas det att använda Midjourney, speciellt efter introduktionen av Midjourney-modellpersonalisering.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *