Stability AI lanserar StableCode Instruct 3B Coding AI-modell

Stability AI StableCode Instruct 3B

  • 🤖 StableCode Instruct 3B AI-modell är en modell av instruktionsanpassad kod-LM baserad på Stable Code 3B. Med hjälp av naturligt språkshantering kan denna modell hantera en mängd olika uppgifter såsom kodgenerering, matematik och andra programutvecklingsrelaterade frågor. Modellen ger en prestanda i världsklass på 3B-skalan och överträffar större storlekar. Källa
  • 🔑 Nyckelinslag i StableCode Instruct 3B inkluderar träning på en mix av offentligt tillgängliga datamängder och syntetiska datamängder med användning av Direct Preference Optimization (DPO). Denna instruktionsanpassade modell visar state-of-the-art-prestanda jämfört med liknande modeller. Källa
  • 💻 Offline-möjligheter med Stable Code 3B ger exakt och responsiv kodkomplettering på nivå med större modeller som CodeLLaMA 7b, fast i en mindre formfaktor. Modellen fungerar offline även utan en GPU på vanliga bärbara datorer som en MacBook Air.

Stability AI har nyligen lanserat en ny AI-modell vid namn StableCode Instruct 3B som är inriktad på kodning. Denna modell är en 3 miljarder parameter Large Language Model (LLM) och är avsedd för arbetsuppgifter som kodgenerering, matematik samt andra programutvecklingsrelaterade frågor.

Enligt analyser har StableCode Instruct 3B visat sig överträffa jämförbara modeller som Codellama 7B Instruct och DeepSeek-Coder Instruct 1.3B när det gäller olika kodrelaterade uppgifter. Modellen erbjuder topprestanda på 3B-skalan och det påstås att den levererar noggrann och responsiv kodkomplettering som är jämförbar med modeller som är 2.5x större.

För kommersiellt bruk finns StableCode Instruct 3B tillgänglig med ett Stability AI-medlemskap, och modellens vikter och kod kan nu nås genom Hugging Face. Modellen är tränad på en blandning av allmänt tillgängliga dataset samt syntetiska dataset med användning av Direct Preference Optimization (DPO).

Dessutom är StableCode Instruct 3B en decoder-only språkmodell som är inställd på instruktioner för att generera kod, och den är förtränad på en varierad uppsättning programmeringsspråk som rankats högt enligt stackoverflow-utvecklarundersökningen. Slutligen är det värt att notera att StableCode 3B, en tidigare modell från Stability AI, också har släppts för kommersiellt bruk som en del av det nya medlemskapsprenumerationstjänsten.

Hur skiljer sig StableCode Instruct 3B från andra jämförbara modeller som Codellama 7B Instruct och DeepSeek-Coder Instruct 1.3B?

StableCode Instruct 3B skiljer sig från andra jämförbara modeller som Codellama 7B Instruct och DeepSeek-Coder Instruct 1.3B genom dess unika egenskaper och prestanda. Enligt information från YouTube-videon ”Stable Code Instruct 3B: NEW Ultimate Coding Language Model for…”, är StableCode Instruct 3B en kraftfull AI för kodgenerering som erbjuder avancerade funktioner och förmågor.

En jämförelse mellan olika modeller visar att Deepseek Coder är jämförbar med Llama-modeller när det gäller finjusteringsmöjligheter för att anpassa sig till specifika datasätt och applikationer. Å andra sidan nämner en artikel på Hacker News att Deepseek Coder 6.7B är överlägset mycket större kodmodeller som Codellama 7B.

https://stability.ai/news/introducing-stable-code-instruct-3b

huggingface- stablecode-instruct-alpha-3b