Stability AI släpper stabil kod 3B för att fylla i tomrum av AI-driven kodgenerering

Stability AI har nyligen introducerat sin nya modell för kodgenerering, kallad Stable Code 3B. Denna modell är en uppföljare till den tidigare släppta versionen Stable Code Alpha 3B och representerar den första stora lanseringen av Stable Code-serien

Stable Code 3B är en uppgraderad tre miljarder parameter AI-system för automatisk kodgenerering som erbjuder förbättrad kodningshjälp. Det bemärker sig genom att kunna fylla i större kodgap och utöka kontextstorleken upp till 100 000 tecken.

Den avancerade egenskapen ”Fill in the Middle” (FIM) är en nyckelkomponent som skiljer ut Stable Code 3B, vilket gör att den kan fylla större luckor inom befintlig kod. Medan traditionella kompletteringsmodeller för kod ofta föreslår enstaka rader, kan Stable Code 3B på ett sömlöst sätt komplettera större sektioner av kod som saknas

Dessa förbättringarna jämfört med den första versionen inkluderar förmågan att fylla i dessa stora kodgap, vilket är ett stort steg framåt inom området för generativ AI-driven kodgenerering. Detta gör verktyget bättre lämpat för ett brett spektrum av användningsfall inom mjukvaruutveckling, där kodbehov kan variera kraftigt i komplexitet och storlek.

För utvecklare som är intresserade av att få mer detaljerad information eller börja använda Stable Code 3B i sina projekter, kan mer information och tillgång till verktyget hittas direkt genom Stability AI:s officiella nyhetskanal.

stability.ai – stable-code-2024-llm-code-completion-release

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *