Sony Music varnar AI-utvecklare att inte använda dess innehåll för träning

chatbots ai maskinlära

🚫 Sony Music Varning för AI-träning Sony Music har utgått med en varning till över 700 företag och AI-utvecklare för att inte använda deras musik för träning, utveckling eller kommersialisering av AI-system utan tillstånd.

📀 Skivbolagets Meddelande Sony Music tydligt förbjuder företag från att använda deras musik för träning av olika AI-system. Denna varning riktas specifikt mot AI-utvecklare och techföretag.

🔊 Konsekvenser av Olovlig Användning Användning av Sony Musics innehåll utan tillstånd för AI-träning kan leda till rättsliga konsekvenser och problem för företagen som bryter mot detta förbud.

Sony Music har utfärdat en varning till cirka 700 AI-utvecklare och musikströmningstjänster där de uppmanas att inte använda företagets innehåll för att träna sina AI-system. Dessa så kallade ”opt-out”-brev som skickats ut av Sony Music anger att utvecklare behöver uttryckligt tillstånd för att använda innehållet och varnar för att vissa redan kan ha brutit mot detta. Brevet betonar att företagets innehåll inte får användas för att ”träna, utveckla eller kommersialisera något av era AI-system” utan tillstånd från Sony Music.

Förutom breven har Sony Music också gjort en offentlig deklaration på sin hemsida där de uttrycker sitt starka ställningstagande mot oauktoriserad användning av deras innehåll för AI-träning. Deklarationen klargör att alla former av text och datamining, webbskrapning eller liknande reproduktioner är strängt förbjudna om de inte specifikt och uttryckligen godkänts av antingen Sony Music Entertainment (SME) eller Sony Music Publishing (SMP). Detta inkluderar musikaliska verk, texter, ljudinspelningar, audiovisuella inspelningar, konstverk, bilder, data med mera, för alla ändamål inklusive träning, utveckling eller kommersialisering av AI-system.

Sony Musics agerande kommer i kölvattnet av EU:s nyligen antagna AI-lag, som kräver att AI-utvecklare offentligt måste avslöja vilket innehåll som använts för att träna deras AI-modeller. Detta markerar en betydande utveckling i hur rättigheter hanteras i den snabbt växande AI-sektorn, där frågor om upphovsrätt och databaser skydd blir allt mer centrala.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *