Slack har använt data från dina chattar för att träna sina maskininlärningsmodeller

  • 🗣️ Slack har använt data från dina chattar för att träna sina maskininlärningsmodeller. Slack har bekräftat att de har använt data från användarnas chattar för att träna sina maskininlärningsmodeller. Detta har väckt oro bland vissa användare som är oroliga för hur deras data används.
  • 🤖 Hur används maskininlärningsmodellerna? Maskininlärningsmodellerna används för att förbättra Slacks funktioner, till exempel genom att automatiskt föreslå svar på meddelanden eller identifiera viktiga ämnen i konversationer.
  • 🔒 Hur skyddar Slack användarnas data? Slack hävdar att de skyddar användarnas data genom att anonymisera den innan den används för att träna maskininlärningsmodeller. De hävdar också att de inte delar användarnas data med tredje part.

Slack har verkligen tränat sina funktioner för maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI) med hjälp av användarmeddelanden, filer och annat innehåll utan uttryckligt tillstånd. Denna praxis har fått stor uppmärksamhet och kritik från användarna. Låt oss fördjupa oss i detaljerna och konsekvenserna av denna fråga.

Slacks AI-träningsmetoder

Slack använder maskininlärning, en delmängd av AI, för att underlätta olika funktioner i appen som kanalrekommendationer, sökresultat, autoslutförande och emojiförslag. Det har klargjorts att Slack tar in användarnas Slack-meddelanden, data och filer för att förbättra dessa funktioner. Trots kontroversen vidhåller Slack att dess AI-drivna verktyg, särskilt det separat köpta tillägget som heter Slack AI, inte tränar på kunddata. Företaget hävdar att kunddata är avgörande och tillhör kunden, en princip som verkar strida mot deras träningsmetoder för andra AI-funktioner.

Användares oro och företagets svar

Användare har uttryckt djupa oro över bristen på meddelande och standard ’opt-in’-policyn gällande användningen av deras data för AI-träning. Avslöjandet, eller bristen därav, om dessa praxis har lett till ett uppror och ett rop på tydligare kommunikation och policyer från Slack. Som svar på kritiken har Slack klargjort att dess integritetspolicyer genomgår en uppdatering för att tydligt artikulera relationen mellan kunddata och AI. De syftade till att säkerställa att kunddata inte lämnar Slacks förtroendegräns och att träningsmodellerna inte behåller kunddata.

Att välja bort och skydda dina data

För användare som är oroade över deras integritet och användningen av deras data för AI-träning, erbjuder Slack möjligheten att välja bort. Kritiken ligger dock i processen, som kräver att arbetsplatsadministratörer (inte enskilda användare) begär via e-post att få sina meddelanden och innehåll exkluderat från utbildningsdataset. Detta drag har ansetts vara otillräckligt av vissa, och argumenterar för en opt-in-metod istället.

Slacks strävan att förbättra sin plattform genom AI och ML har verkligen väckt en integritetsdebatt. Användare som förespråkar transparens och kontroll över sina data har fått Slack att ompröva och revidera sina policyer. Medan uppdateringar och förtydliganden av Slacks integritetsprinciper är i pipelinen, förblir användarna försiktiga och betonar betydelsen av tydliga, användarfokuserade policyer inom området för AI-utveckling och dataanvändning.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *