Skulle du dela dina hemligheter med en AI Chatbot?

ChatGPT

En ny studie har undersökt hur självutlämnande av en AI-chatbot kan påverka deltagarnas benägenhet att också vara självutlämnande.

Resultaten visade att när chatboten avslöjade mer personlig information ökade deltagarnas förtroende och intimitet med boten. Andra forskningsresultat indikerar att sårbarhet, användning av kulturellt kända kommunikationsstilar och mänskligt utseende hos chatbotar kan också påverka människors känsla av förtroende.

Trots fördelarna med att kunna dela personliga detaljer med AI-chatbotar, finns det också en oro för de potentiella riskerna för människors välbefinnande när det gäller att utveckla starka band med AI.

Dela inte privata hemligheter med en AI Chatbot

Enligt experter på psykologi today och Irish Examiner bör användare av AI Chatbots inte dela privata hemligheter med dessa program. Det finns flera viktiga skäl till varför det är viktigt att undvika att dela känsliga uppgifter med AI Chatbots:

Risker och integritet

  • Användare riskerar att deras privata information hamnar i fel händer om den samlas in av chatbots och lagras på servrar, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser som identitetsstöld och dataintrång.

Potentiella konsekvenser

  • Delning av finansiell information kan öka risken för bedrägeri och ekonomisk skada.
  • Avslöjande av personliga och intima tankar kan hota både privatlivet och den mentala hälsan.
  • Företagsrelaterade företagsdata kan bli föremål för dataintrång, vilket kan skada företagets rykte och säkerhet.

Brister i förtroendet för AI-chatbots trots deras utbredda användning

Enligt en studie från Delineate och Vixen Labs visar nästan hälften (44%) av de brittiska konsumenterna bristande förtroende för information de får från chatbots. Samtidigt föredrar 74% av respondenterna att tala med en verklig person istället för en chatbot. Vidare visar undersökningen att 39% av deltagarna stänger av sina röstassistenter när de inte används.

Expertens Synpunkt:

  • En av studiens författare, James Turner, påpekar att även om generativ AI inte är perfekt, så kommer dess inflytande på konsumenternas vardagsval vara betydande och viktigt för organisationer att förstå.
  • James Poulter, VD på Vixen Labs, noterar att trots skeptiska åsikter så är chatbots en viktig del av det vardagliga livet och ger på ett tydligt sätt värde och potential för framtiden.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *