Skribler är ett svenskt AI-verktyg som är utvecklat för att hjälpa skribenter och författare

skribler

Skribler: En svensk AI-tjänst för författare Skribler är en svensk AI-tjänst designad för författare, som ger hjälp och stöd i skrivaktiviteter. Det syftar till att förbättra skrivprocessen för författare.

Skribler Tillgänglig på Svenska Skribler är inte bara en svensk AI-tjänst för författare utan också tillgänglig på svenska språket för att underlätta för svenska författare.

💡 OpenAIs syn på AI och författare OpenAI har gett betryggande insikter som säger att AI inte kommer att kunna ersätta mänskliga författare, vilket ger ett positivt perspektiv på skärningspunkten mellan AI och kreativitet inom skrivandet.

Skribler är en svensk AI-tjänst som lanseras för författare och erbjuder nya möjligheter inom skapandet av litteratur. Denna tjänst har potential att revolutionera skrivprocessen genom att erbjuda författare verktyg och resurser för att förbättra sitt arbete. Genom användningen av AI-teknologi kan författare dra nytta av generativa verktyg för att skapa texter på flera språk och till och med producera ljudböcker på olika språk, vilket öppnar upp för en bredare publik och marknad.

Intressant nog har det setts en ökning av AI-användning inom författarskap och publicering, där företag som Amazon KDP och Storytel integrerar denna teknik för att erbjuda författare nya möjligheter att nå sina läsare. Samtidigt har förekomsten av AI inom publicering föranlett diskussioner om transparens och behovet av tydlig information om verktyg som används, vilket visar på vikten av att förstå och kommunicera användningen av AI inom litteraturbranschen.

Skribler stöder i princip alla språk men är utvecklat för att arbeta på svenska med svenska texter. Det har inga begränsningar på vad som kan skrivas i systemet, men vissa AI-modeller har en del begränsningar, såsom att sex och grovt våld kommer förmodligen inte att accepteras. Varken Skribler eller Lejonel AB gör några som helst anspråk till texterna som skapas i systemet, och det är dina texter och ditt ansvar.

Skribler erbjuder en gratis version där du kan använda 1.000 AI-ord per månad, vilket är perfekt för tester. Det finns också betalda planer med mer AI-ord per månad och obegränsat antal dokument och projekt, utan bindningstid.

https://skribler.se

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *