Silo AI lanserar Viking Nordic LLM-familjen

silo AI logo

Silo AI är ett finländskt företag som levererar AI-lösningar och AI-kompetens till företag. De arbetar med att tillämpa maskininlärning och djupinlärning för att lösa olika affärsmässiga utmaningar har lanserat Viking LMM som är det senaste steget i det uppdraget. Genom att integrera danska, finska, isländska, norska och svenska i sina modeller med öppen källkod planerar Silo AI att utöka den digitala inkluderingen.

  • 🌊 Viking Modellfamilj Viking modellfamiljen inkluderar Viking 7B, 13B och 33B, och har utvecklats för att bearbeta nordiska språk samt engelska och programmeringsspråk. Modellerna använder en arkitektur som liknar Llama 2 och har kapacitet att hantera en sekvenslängd på 4k. Källa
  • 🤖 Nordisk Statistik om AI 2022 Den årliga rapporten ”Nordic State of AI”, publicerad i november 2022, ger en översikt över användningen av artificiell intelligens i Norden och syftar till att erbjuda företagsledare, akademiker, beslutsfattare samt alla intresserade en omfattande överblick över vad som verkligen pågår inom nordisk AI.

Viking-modellerna, såsom Viking 7B, 13B och 33B, är designade för att hantera engelska, finska, svenska, norska, danska, isländska och kodning. Dessa modeller använder avancerad arkitektur som flash attention, rotary embeddings och gruppsvis frågeuppmärksamhet, vilket gör dem mångsidiga för olika uppgifter. Silo AI har skapat Viking-familjen för att underlätta språkbearbetning för nordiska språk samt engelska och programmeringsspråk. Viking-modellerna är en del av den stora planen att skapa europeiska språkmodeller, till exempel Poro som fokuserar på engelska, finska och programmeringsspråk.

Dessa modeller är en del av en trend där stora språkmodeller gradvis blir mer tillgängliga och prestationsstarka. Till exempel, LLaMA-13B presterade bättre än GPT-3 trots att den var mer än 10 gånger mindre i storlek. Om du är intresserad av att bygga chatbots kan modeller som Vicuna-13B vara ett bra alternativ med dess förmåga att hantera chattbaserade samtal. Sammantaget Viking-modellerna representerar en spännande innovation inom flerspråkig AI och öppnar dörrar för fler tillämpningar inom språkbearbetning och konstgjord intelligens.