Shanghais AI-lab utvecklar första versionen av Karpathys AI-operativsystem

Shanghai AI Lab har nyligen introducerat den allra första versionen av ett AI-operativsystem inspirerat av Andrej Karpathys innovativa modell. Detta system kallat FRIDAY (Fully Responsive Intelligence, Devoted to Assisting You), fungerar som en OS-Copilot och är en mångsidig agent utvecklad genom en kombination av Python-kod och GPT-4 språkmodellsprompter.

FRIDAY har förmågan att ta kontroll över datorer med Linux eller Mac OS och navigera genom applikationer som webbläsare, Excel och PowerPoint för att utföra uppgifter. Systemet har också en självförbättrande funktion, vilket betyder att det använder sig av GPT-4 som sin underliggande stora språkmodell för att bibehålla och förbättra sin effektivitet.

Huvud komponenter i FRIDAY

Den nya AI-operativsystemet består av flera nyckelkomponenter:

  • Planeraren (Planner): Bryter ner användarförfrågningar till hanterbara uppgifter.
  • Konfiguratorn (Configurator): Fungerar som middleware för att införliva data från minnet eller verktygsbiblioteket innan det passerar uppgift till Exekutor.
  • Deklarativt Minne (Declarative Memory): Håller användarprofiler och handlingshistorik.
  • Verktygsbiblioteket (Tool Repository): Tillhandahåller ett bibliotek av tillgängliga verktyg.
  • Arbetsminnet (Working Memory): Håller reda på framsteg och tidigare historik för uppgifter.
  • Exekutorn (Executor): Genererar körbara kommandon.
  • Kritikern (Critic): Utvärderar slutförandet av uppgifter och avgör om de har lyckats eller om det finns behov av iteration.

FRIDAY har presterat bättre än GPT-4 på standardtester för webbhämtning, Excel och Powerpoint-användning. Med agenterna som FRIDAY som fungerar som universella användargränssnitt kan de potentiellt omforma landskapet för interaktioner mellan människa och dator.

Med introduktionen av FRIDAY av Shanghai AI Lab och dess inspiration från Karpathys modeller blir det spännande att se hur detta AI-operativsystem utvecklas framöver och vilken inverkan det kommer att ha på framtidens teknologi och interaktionsmetoder mellan människor och datorer.

https://os-copilot.github.io