Många studenter fuskar med hjälp av AI.

Användningen av AI-teknik i akademiska sammanhang har blivit allt vanligare, vilket också lett till en ökning av fusk bland studenter. Under 2023 rapporterades det att 25 fall av AI-fusk hade anmälts på universiteten i Malmö och Lund. Av dessa fall har tio studenter blivit fällda och fick sedan konsekvenser i form av varningar eller avstängningar från sina studier.

Fusket innefattar studenter som använt AI-verktyg för att skriva uppsatser, hemtentor och andra inlämningsuppgifter där användandet av sådana hjälpmedel inte är tillåtet. I de fall där studenterna har fällts har det antingen varit så att de själva har erkänt fusk, eller att de lämnat tydliga spår efter sig som gjort det möjligt för universiteten att upptäcka fusket.

Universiteten står inför nya utmaningar när det gäller att förhindra och upptäcka fusk i takt med att teknologin utvecklas. Exempelvis har Lunds universitet startat projekt för att förebygga och hantera sådana situationer. Det är viktigt att notera att någon användning av AI inte i sig är fusk, men när det används på ett sätt som bryter mot reglerna och riktlinjerna som är uppsatta av den akademiska institutionen kan det leda till disciplinära åtgärder.

Som student är det viktigt att förstå och följa de riktlinjer som gäller vid den egna utbildningsinstitutionen för att undvika risk för anklagelser om akademisk oredlighet. Det inkluderar att tydligt redogöra för vilka verktyg och hjälpmedel man använt och på vilket sätt i samband med akademiska uppgifter.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *