På grund av AI ”vi är på väg in i en era av massspionage”

Cybersecurity

Säkerhetsforskaren Bruce Schneier som är mest känd som en världsledande expert inom datasäkerhet och kryptografi, Bruce Schneier varnar om att artificiell intelligens (AI) kan ge upphov till en ny era av massövervakning. Enligt Schneier kommer AI att göra det möjligt att övergå från att observera handlingar till att tolka avsikter i stor skala.

AI-teknik minskar avsevärt arbetet med traditionella spioneringsmetoder, såsom avlyssning av telefonsamtal eller fysisk övervakning, genom att automatisera processen att analysera och sammanfatta stora mängder konversationsdata.

Röst-assistenter som Siri, Alexa och ’Hej, Google’ lyssnar ständigt och dessa konversationer sparas ännu inte. Men med AI:s framväxt kan detta förändras i framtiden, Massiva databaser kan nu automatiskt bearbetas och organiserade med hjälp av generativa AI-system, vilket inte bara gör spionage mer tillgängligt utan också mer omfattande.

Det som är mest oroande med AI-drivet spionage är introduktionen av förmågan att analysera avsikten och sammanhanget för interaktioner genom tekniker som sentimentanalys. Detta innebär en förskjiftning från att observera handlingar med traditionell digital övervakning till att tolka tankar och diskussioner.

AI:s integration i vardaglig teknik som Microsofts AI-copilots i Windows, potentiellt utökar detta övervakningsnätverk. Föreslagna skyddsåtgärder inkluderar regeringsregleringar som AI Bill of Rights och EU:s utkast till AI-lag.

arstechnica

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *