O'Shaughnessy Ventures investerar i Hegel AI, en Open Source AI-startup

O’Shaughnessy Ventures, som är känt för att stödja seed och pre-seed startups, har tillkännagivit sin investering i Hegel AI. Hegel AI, som grundades 2023, är inriktat på att skapa en utvecklarvänlig plattform som främjar utvecklingen av generativa AI-applikationer.

Den nystartade plattformen från Hegel AI, PromptTools, syftar till att förbättra interaktionen med AI-modeller. PromptTools möjliggör experiment med prompts och finjustering av modeller, vilket underlättar skapandet av avancerade AI-applikationer. Hegel AI har som mål att förbättra effektiviteten hos prompts och modeller genom onlineövervakning och utvärdering.


Hegel AI bygger en utvecklarplattform för tillämpningar med stora språkmodeller (LLM). Plattformen erbjuder verktyg för att utveckla, övervaka och förbättra generativa AI-applikationer. De stödjer integrationer med olika LLM, vektor-databaser och ramverk. Plattformen är för närvarande i privat beta och erbjuder en öppen källkodssatsning för att bygga LLM-applikationer kallad PromptTools. Hegel AI stöder användning av LLM inom olika branscher och för företag i olika storlekar.

https://github.com/hegelai/prompttools

https://hegel-ai.com/

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *