OpenAI:s ChatGPT 4.0 drabbades av en bugg som orsakade oregelbundna och repetitiva resultat

OpenAI:s ChatGPT bugg
Billden är från Reddit

Användare av OpenAI:s ChatGPT 4.0 stötte nyligen på ett märkligt problem där AI genererade oregelbundna och repeterande svar. Problemet pågick från tisdagskvällen och in i onsdagsmorgonen, där användare rapporterade om svar som snabbt blev nonsens.

Användarnas erfarenheter

Många av de inrapporterade svaren var en blandning av engelska, spanska och ren svammel, inklusive upprepningar av samma fras om och om igen . I vissa fall fick användare långa osammanhängande essäer som svar på enkla frågor . Det förekom skämt om att GPT hade fått ett slags ”slag” eller blivit ”galen”-

Användare på Reddit har rapporterat om en bugg i OpenAI:s ChatGPT 4.0 som ledde till oregelbundna och repetitiva svar. Denna incident blev först observerad den 20 februari och fortsatte in i nästa dag. OpenAI bekräftade problemet, och det verkar som att det nu har åtgärdats. Reddit-användare uttryckte sig med termer som ”att ha en stroke,” ”blir galen,” och ”förlorar det” för att beskriva hur ChatGPT betedde sig erratiskt. Ett exempel inkluderade AI:n som svarade med en ström av upprepade fraser såsom ”and the then” och ”and the this”.

OpenAI:s ChatGPT lazy
Bilden är från Reddit – https://www.reddit.com/r/ChatGPT

Möjliga orsaker till buggen

Spekulationer om buggens orsak inkluderar att en inställning kallad ”temperature” sattes för högt, vilket i stora språkmodeller bestämmer hur mycket AI:n avviker från det mest troliga svaret. Andra möjligheter är att AI-modellen plötsligt förlorade tidigare sammanhang (historiken av konversationen) eller att OpenAI testade en ny version av GPT-4 Turbo som innehöll oväntade buggar. Det kan även ha varit ett problem med en nyligen introducerad ”minnes” funktion.

OpenAI bekräftade problemen på sin statussida, där de först angav att de utredde ”oväntade svar från ChatGPT” och senare angav att de hade identifierat problemet. Flera uppdateringar följde, där den sista angav att alla system fungerade som de skulle igen. Det är inte klarlagt vad som var orsaken till denna bugg, men den verkar ha varit utbredd och inte lik något som tidigare rapporterats.

Denna incident är ett tydligt exempel på vikten av att hantera förväntningarna kring användning av generativ AI. Detta inkluderar att förstå att AI-modeller kan få fel och ibland producera oväntade och inkorrekta svar. OpenAI har sedan dess jobbat på att åtgärda problemet, och det är viktigt för användarna att hålla sig uppdaterade om situationen och använda AI-verktygen med försiktighet.