OpenAI utvecklar ai-agent mjukvara som automatiserar uppgifter på din dator

Ai robot

OpenAI utvecklar enligt uppgift ”agentprogramvara”, som effektivt tar över din enhet och slutför komplexa uppgifter för din räkning.

OpenAIs agent skulle fungera mellan flera appar på din dator, utföra klick, markörrörelser och textinmatning. Det är verkligen en ny typ av operativsystem, och det kan helt och hållet förändra hur du interagerar med din dator.

Denna mjukvara som också omfattar ChatGPT-agenten har potentiellt att överföra data från dokument till kalkylblad för analys, eller att automatiskt fylla i utgiftsrapporter och mata in dem i bokföringsprogramvara.

Vad är Agentprogramvara?

Agentprogramvara, också känt som en ”agent” är en typ av program som är designat för att utföra specifika uppgifter autonomt. Sådana agenter opererar självständigt, fattar beslut, och genomför åtgärder utan ständig mänsklig inblandning, några online-baserade exampel är Auto-GPT projektet och AgentGPT verktyget.

Uppgiftsautomation via Agentprogramvara

Agentprogramvaran som OpenAI utvecklar syftar till att underlätta för användarna genom att utföra uppdrag som kan inkludera webbaserade åtgärder, såsom att sammanställa offentliga data om ett antal företag eller skapa reseplaner och boka flygbiljetter. Dessa agenter, utformade för att utföra uppgifterna med minimal mänsklig intervention, indikerar en rörelse mot mer autonom digital assistans.

Genom att utnyttja denna typ av agentprogramvara med integrerade metadata i AI-outputs, förbättras inte bara spårbarheten av det innehåll som genereras av plattformar som DALL.E 3 och ChatGPT, utan stöder även standarder för innehålls autenticitet 9. Användare kan dra nytta av dessa agenters förmåga att navigera och interagera med olika applikationer för att utföra uppgifter som kräver komplicerade processer, vilket sparar tid och ökar produktiviteten.

Förutom att OpenAI meddelar sin nya inriktning på att utveckla AI-agenter, Microsoft har introducerat Interactive AI Agent Foundation Model som ses som ett betydande steg mot Artificial General Intelligence (AGI). Denna modell är utformad för att inkorporera olika mänskliga kognitiva förmågor och färdigheter, såsom beslutsfattande, perception, minne, motoriska färdigheter, språkbehandling och kommunikation. Modellens mångsidighet demonstreras över olika områden, inklusive robotik, spel-AI och hälsovård, vilket visar dess förmåga att generera kontextuellt relevanta resultat.

gizmodo.com

msn.com