OpenAI säger att det har börjat träna ett nytt flaggskepp A.I. Modell

browser-openai
  • OpenAI har börjat träna en ny flaggskeppsmodell och infört nya säkerhetsåtgärder.
  • En ny säkerhets- och trygghetskommitté har bildats för att utveckla rekommendationer för OpenAI:s projekt.
  • Kommittén inkluderar experter från både teknik- och policyområden.
  • OpenAI har lagt ner sitt team för Super AI-alignment och integrerat åtgärderna i befintliga säkerhetsteam.
  • Det ryktas att en mellanmodell som GPT-4.5 kan släppas i sommar, medan GPT-5 förväntas senare i år.

OpenAI företaget bakom Chat GPT, har nyligen påbörjat tränandet av sin nästa flaggskeppsmodell. Detta markerar ett stort steg i företagets strävan efter att skapa artificiell generell intelligens (AGI). Enligt OpenAI förväntas de nya systemen som resultat av detta tränande ta oss till nästa nivå av kunnande på vägen mot AGI. Företaget har dock ännu inte delgett någon specifik information om när den nya modellen kommer att lanseras eller vilka funktioner den kommer att inneha.

Samtidigt med utvecklingen av denna nya modell har Open AI även initierat bildandet av en ny säkerhetskommitté. Denna kommitté har till uppgift att utvärdera riskerna associerade med den nya modellen samt andra framtida teknologier. Detta är en del av företagets insats för att säkerställa att deras teknologi används på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *