OpenAI medger att det är "omöjligt" att skapa ChatGPT-liknande verktyg utan att använda upphovsrättsligt material

Problemen fortsätter att skapas för OpenAI angående upphovsrättsfrågor och användningen av resurserna för att träna sin AI-drivna chatbot utan kompensation

Det är intressant att OpenAI har erkänt vikten av att använda upphovsrättsskyddat material i utvecklingen av AI-modeller som ChatGPT. Det visar på den pågående diskussionen om användningen av upphovsrättsskyddat material i utbildningen av AI-modeller och dess påverkan på journalistik.

Flera mediebolag, inklusive The New York Times, har stämt OpenAI för att använda deras verk för att träna AI-modellerna, vilket har genererat en het diskussion om lagligheten och rättvisan kring denna praxis. Denna fråga kommer sannolikt att testa lagligheten av generativa AI-teknologier och deras inverkan på journalistiken.

Även om OpenAI försäkrar att de stödjer journalistiken och inte avsiktligt bryter mot upphovsrätten, har de ändå erkänt att de har använt material från flera källor, inklusive The New York Times och andra, för att bygga ChatGPT. Diskussionen fortsätter om huruvida detta utgör ett brott mot upphovsrätten eller om det är en berättigad användning av material för att utveckla AI-modeller.

https://openai.com/blog/openai-and-journalism

https://www.windowscentral.com/software-apps/openai-admits-needs-copyright-materials-for-chatgpt

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *