OpenAI har köpt upp Multi som tillhandahåller skärmdelningsprogramvara för Mac

Multi har redan en AI funktion.
  • 🏢 OpenAI förvärvar Multi : OpenAI har nyligen förvärvat Multi, en startup som fokuserar på fjärrsamarbete och skärmdelningsteknik. Förvärvet innefattar Multi, ett företag som tillhandahåller skärmdelningsprogramvara för Mac.
  • 🖥️ Multis fokus: Multi, startupen som förvärvades av OpenAI, specialiserar sig på skärmdelningsprogramvara designad för Mac-enheter, vilket förbättrar möjligheterna till fjärrsamarbete.
  • 🚀 OpenAIs expansion: Förvärvet av Multi av OpenAI visar organisationens strategiska drag för att bredda sin teknologiska portfölj, särskilt inom området för verktyg för fjärrsamarbete och skärmdelningslösningar.

OpenAI har nyligen förvärvat företaget Multi, vilket erbjuder skärmdelningsmjukvara specifikt för Mac-enheter. Denna förvärvning öppnar upp möjligheter för ökad samarbete och effektivitet för användare av Mac-datorer genom möjligheten att dela skärmen och arbeta tillsammans i realtid.

Bakgrund och betydelse av förvärvet

OpenAI har tidigare fokuserat på att utveckla och tillgängliggöra avancerade AI-modeller som GPT-4 och DALL-E, vilka har revolutionerat områden som naturlig språkbehandling och bildgenerering. Genom förvärvet av Multi visar OpenAI sitt engagemang för att erbjuda praktiska verktyg som direkt kan integreras i användarnas dagliga arbetsflöden och samarbetsprocesser.

Integration med Apple Intelligence

Förvärvet kommer också i ljuset av Apples nyligen annonserade partnerskap med OpenAI, där företagen planerar att integrera AI-teknologier i Apples ekosystem. Detta inkluderar möjligheten att koppla ihop Siri med OpenAI:s ChatGPT, vilket skulle kunna skapa en kraftfull kombination av röstassistans och avancerad språkbehandling på Mac-enheter. Med Multi:s skärmdelningsmjukvara kan användarna förväntas få en ännu mer sömlös upplevelse när det gäller att dela och samarbeta kring digitalt innehåll i realtid.

Vilken typ av skärmdelningsmjukvara erbjuder Multi?

Multi erbjuder en typ av skärmdelningsmjukvara som är speciellt utformad för att underlätta fjärrsamarbete, särskilt bland produkt, ingenjörs och DevOps-team. Denna mjukvara gör det möjligt för användarna att dela hela eller delar av sin skärm med andra, vilket underlättar samarbete kring dokument, kodutveckling, felhantering och mycket mer. Användarna kan välja att dela specifika applikationsfönster eller hela skärmar, och flera användare kan dela sin skärm samtidigt under en session. Detta gör det möjligt för hela teamet att tillsammans kontrollera delade appar/fönster, vilket effektiviserar samarbetet kring olika uppgifter.

En annan viktig funktion hos Multi:s skärmdelningsmjukvara är dess enkelhet och lättviktiga natur. Den kräver att både värd och deltagare laddar ner en skrivbordsapp, men efter installationen är den mycket lätt att använda. När en session startas eller ansluts kan användarna välja att aktivera röstsamtal, videokonferenser, båda eller ingendera. Detta ger användarna flexibilitet att anpassa kommunikationsmetoderna efter deras behov.

Framtida möjligheter

Förvärvet av Multi och integrationen med Apple Intelligence öppnar upp för en rad nya möjligheter för både OpenAI och Mac-användare. Det kan innebära utveckling av mer sofistikerade samarbetsverktyg, förbättrade AI-assisterade produktivitetsfunktioner och en djupare integration mellan AI-teknologier och användarnas dagliga arbetsflöden på Mac-enheter.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *