OpenAI gör GPT-4 Turbo med Vision allmänt tillgänglig i API:t och låter Vision-förfrågningar

openai-data-partnerships
  • OpenAI gör GPT-4 Turbo med Vision allmänt tillgänglig i API:t OpenAI har gjort GPT-4 Turbo med Vision allmänt tillgänglig i API:t, vilket gör det möjligt för utvecklare att använda GPT-4:s kraftfulla språkkunskaper tillsammans med bildgenerering. källa
  • 📸 JSON-läge och funktionsanrop API:t stöder nu JSON-läge, vilket ger utvecklare mer flexibilitet när de skickar in förfrågningar och tar emot svar. Dessutom har API:t utökats med funktionsanrop, vilket gör det möjligt för utvecklare att utföra specifika uppgifter, såsom bildgenerering eller bildredigering. källa
  • 🛠️ Utvecklarverktyg OpenAI har också släppt ett antal utvecklarverktyg för att göra det enklare att komma igång med GPT-4 Turbo med Vision. Dessa verktyg inkluderar en kodredigerare, en debugger och en dokumentationsportal.

OpenAI har nyligen gjort GPT-4 Turbo med Vision allmänt tillgänglig genom sin API, vilket ger användarna möjlighet att dra nytta av dess visionfunktioner. Med denna uppdatering kan modellen nu ta emot bilder som input och svara på frågor relaterade till dem. Dessutom har OpenAI implementerat stöd för JSON-läge i Vision-förfrågningar. Genom att använda response_format={ ”type”: ”json_object” } kan användarna aktivera JSON-läget för att säkerställa att modellen genererar endast strängar som parsas till giltiga JSON-objekt. Detta är en fördelaktig funktion för att strukturera och hantera data som genereras av GPT-4 Turbo med Vision.

Vidare har OpenAI även inkluderat möjligheten att göra funktionsanrop för Vision-förfrågningar, vilket ytterligare ökar flexibiliteten och funktionaliteten hos modellen för användarna. Denna uppdatering öppnar dörrarna för en rad nya tillämpningar och användningsområden för GPT-4 Turbo med Vision, särskilt inom områden som kräver multimodala förmågor och interaktion mellan text och bild. Det är en spännande utveckling som ytterligare förbättrar användarupplevelsen och effektiviteten hos OpenAI:s avancerade AI-modeller genom att öppna upp för fler möjligheter till anpassning och användning.

https://platform.openai.com/docs/guides/vision

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *