OpenAI gör ChatGPT-4os avancerade verktyg tillgängliga för användare i gratis nivå

chatGPT-4o

OpenAI har gjort flera avancerade funktioner i ChatGPT tillgängliga för gratisanvändare, vilket markerar en betydande utvidgning av tjänstens kapabiliteter för denna användargrupp. Funktionerna som nu är tillgängliga inkluderar bläddring, vision, dataanalys, filuppladdningar och anpassade GPTs. Dessa funktioner var tidigare reserverade för betalande användare via ChatGPT Plus, men har nu släppts fria för alla användare.

Bläddringsfunktionen låter användare be ChatGPT att söka på internet för att hjälpa till att besvara deras frågor, vilket ökar botens förmåga att ge aktuell och relevant information. Vision-funktionen möjliggör för användare att ladda upp bilder och begära kommentarer från ChatGPT, vilket breddar interaktionens omfattning till visuella data. Dataanalys och filuppladdningar ger användare möjlighet att ladda upp dokument och be ChatGPT att sammanfatta dem, samt utföra analys på kod och andra typer av datafiler. Slutligen, tillgången till anpassade GPTs från tredjepartsutvecklare öppnar upp för en mängd olika specialiserade tjänster och applikationer som kan integreras med ChatGPT.

Denna utvidgning av funktioner för gratisanvändare är en del av OpenAIs strategi att göra avancerade artificiella intelligensverktyg tillgängliga för så många människor som möjligt. Detta drag har dock lett till viss missnöje bland betalande ChatGPT Plus-prenumeranter, eftersom många av de exklusiva fördelarna med premiumtjänsten nu har gjorts tillgängliga för alla användare. Trots detta fortsätter ChatGPT Plus att erbjuda vissa unika fördelar, såsom möjligheten att skicka upp till fem gånger fler meddelanden till GPT-4o och DALL·E bildgenerering, men nästan allt annat är nu gratis.

Det är värt att notera att medan dessa avancerade funktioner nu är tillgängliga för gratisanvändare, finns det fortfarande begränsningar. Till exempel kommer gratisanvändare endast att kunna skicka cirka 10 meddelanden till GPT-4o innan det återgår till GPT-3.5, och de kommer inte att ha tillgång till bildgenerering med DALL-E eller möjligheten att skapa egna anpassade GPT-chattbotar. Dessa begränsningar kan leda till att vissa användare överväger att uppgradera till en betald prenumeration för att få full tillgång till alla funktioner och högre användningskvoter.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *