OpenAI förbereder sig för lanseringen av GPT-5 med förbättrade multimodala förmågor

ChatGPT

OpenAI rustar för lanseringen av GPT-5 som förväntas avsevärt förbättra dess multimodala kapacitet vilket markerar ett anmärkningsvärt framsteg inom AI-teknik. GPT-5 är efterföljaren till GPT-4 som släpptes i mars 2023 och GPT-4 Turbo, som introducerades för att sänka slutledningskostnaderna men fick kritik för sin ”lathet” med att slutföra uppgifter som begärts. OpenAI har arbetat på GPT-5, där modellen för närvarande genomgår utbildning och säkerhetstestning för att säkerställa att den är redo för offentlig utgivning. Releasedatumet förväntas vara någon gång i mitten av 2024, troligen under sommaren, även om det kan försenas beroende på säkerhetstestprocessen.

GPT-5 förväntas vara en multimodal storspråksmodell (LLM) som kan acceptera text eller kodad visuell input, liknande sin föregångare, GPT-4. Detta innebär att den kommer att kunna utföra uppgifter som att slutföra meningar eller skriva kod när den är konfigurerad på ett specifikt sätt. Det kommer också att driva konversationschatbot-applikationer som ChatGPT.

En av de mest efterlängtade egenskaperna hos GPT-5 är dess förbättrade multimodala möjligheter, som gör att den kan ta emot och generera mer än bara text, inklusive bilder, tal och video. Denna utveckling är ett viktigt steg framåt inom AI-teknik, eftersom det kommer att möjliggöra mer mångsidiga och interaktiva applikationer. OpenAI har redan visat kapaciteten hos GPT-5 genom demos för företagskunder, och visat upp dess potential att utföra uppgifter automatiskt och förbättra begränsningarna hos sina föregångare .

Utöver GPT-5 arbetar OpenAI också på en text-till-video-generator som heter Sora, som förväntas ta sig in i offentlig beta eller ChatGPT Plus tillgänglighet innan GPT-5 släpps. Sora representerar ytterligare ett framsteg i OpenAI:s strävan att bygga äkta multimodalitet i sina produkter, efter integrationen av OpenAI:s DALL-E AI-bildgenerator med ChatGPT Plus

OpenAI VD Sam Altman har uttryckt entusiasm över kapaciteten hos GPT-5 och säger att det kommer att vara en betydande förbättring jämfört med GPT-4. Han har också tipsat om utvecklingen av Project Q* en ny typ av artificiell allmän intelligens (AGI)-teknik, som potentiellt kan avslöjas med lanseringen av GPT-5. Det är dock viktigt att notera att AGI är ett kontroversiellt perspektiv inom branschen på grund av etiska problem och potentialen för AI-system att generera skadligt eller partiskt innehåll.

Sammanfattningsvis markerar lanseringen av GPT-5 en betydande milstolpe för OpenAI, med förväntade förbättringar av multimodala möjligheter, förbättrad prestanda jämfört med sina föregångare och den potentiella avslöjandet av Project Q* teknologier. Releasen förväntas ske någon gång i mitten av 2024, med ytterligare detaljer och funktioner som kommer att avslöjas när modellen genomgår testning och förfining.