OpenAI etablerar etiska standarder för AI-modeller och hanterar NSFW-innehåll.

OpenAI webbsida
  • 🤖 Etiska AI-modellstandarder OpenAI arbetar aktivt med att främja och utveckla artificiell intelligens (AI) på ett sätt som gynnar mänskligheten. De strävar efter att leda vägen i utvecklingen av ansvarsfulla och etiska AI-teknologier, med fokus på principer som rättvisa, ansvarsskyldighet och transparens.
  • 🔞 NSFW-innehåll OpenAI tar sig an utmaningen att adressera innehåll som kan vara olämpligt för arbetsplatser (NSFW) genom att säkerställa att deras AI-modeller och teknologier skapar en trygg och säker online-miljö som passar en mångfald av användningssituationer.

OpenAI företaget bakom ChatGPT och DALL-E överväger att tillåta användare att skapa AI-genererat pornografiskt och annat explicit innehåll med sina produkter. Detta har väckt kritik från olika håll, där vissa menar att förslaget undergräver företagets uppdrag att producera ”säker och fördelaktig” AI.

OpenAI har dock betonat att dess förbud mot deepfakes kommer att fortsätta gälla för vuxet material. Företaget undersöker möjligheten att ”ansvarsfullt” tillåta utvecklare och användare att skapa vad de kallar för icke-arbetsvänligt (NSFW) innehåll genom sina produkter, vilket kan inkludera ”erotik, extremt gore, kränkningar och oönskad svordomar.

OpenAI:s nuvarande regler för företag som använder dess teknik för att bygga sina egna AI-verktyg förbjuder ”sexuellt explicit eller suggestivt innehåll”, med undantag för vetenskapligt eller utbildningsmaterial. Diskussionen om att tillåta sådant innehåll har lett till frågor om huruvida det är möjligt att göra detta på ett ansvarsfullt sätt, särskilt med tanke på risken för missbruk och skapandet av icke-samtyckta deepfakes.

OpenAI har uttryckt att de inte har för avsikt att skapa AI-genererad pornografi och att de har starka skydd för att förhindra deepfakes. Företaget betonar vikten av att noggrant utforska konversationer om sexualitet i åldersanpassade sammanhang och att de prioriterar skyddet av barn.

Detta ämne är känsligt och komplex, med många olika perspektiv och potentiella konsekvenser att beakta. OpenAI:s övervägande att tillåta NSFW-innehåll i sina tjänster väcker frågor om etik, ansvar och hur teknologi kan och bör regleras för att skydda användare och samhället i stort.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *