OpenAI Data Partnerships

Arbetar tillsammans för att skapa öppen källkod och privata datauppsättningar för AI-träning.

OpenAI introducerar OpenAI Data Partnerships, där de samarbetar med organisationer för att producera offentliga och privata dataset för träning av AI-modeller. Genom att inkludera innehåll från olika källor kan AI-modellerna bli mer användbara genom att förstå olika ämnesområden och kulturer.

OpenAI är intresserade av stora dataset som speglar mänskligt samhälle och som inte redan är lättillgängliga online. De kan arbeta med olika datamodeller, inklusive text, bilder, ljud och video. Samarbetet kan ske genom att skapa öppna dataset för allmän användning eller privata dataset för att träna proprietära AI-modeller.

https://openai.com/blog/data-partnerships

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *