OpenAI blev hackad 2023 hemligheter stals men företaget teg

 Intrångets omfattning:

  • Hackaren fick tillgång till företagets interna meddelandesystem och stal detaljer om dess artificiella intelligens (AI) teknologier. Detta inkluderade diskussioner på ett onlineforum där anställda talade om OpenAI:s senaste teknologier.
  • Trots att hackaren såg dessa interna diskussioner, lyckades de inte kompromissa med systemet där företaget förvarar och bygger sin AI. Det innebar att ingen kod bakom OpenAI:s system stals.
  • Ingen information om kunder eller partners stalades, vilket var en av anledningarna till att OpenAI valde att inte offentliggöra hackningen.

I april 2023 drabbades OpenAI, skaparna bakom ChatGPT, av ett allvarligt datasäkerhetstillbud när en hackare lyckades ta sig in i företagets interna meddelandesystem och stjäla konfidentiell information om designen av deras teknologier. Denna incident, som först rapporterades av The New York Times, avslöjar djupgående frågor om OpenAIs hantering av säkerhetsincidenter och deras vilja att offentliggöra sådana händelser.

Detaljer om hackningen

Under hackningen fick angriparen tillgång till interna diskussioner mellan anställda genom ett onlineforum skapat specifikt för OpenAI-anställda. Trots att ingen kund- eller partnerdata kompromissades, innebar tillgången till dessa interna diskussioner att hackaren kunde samla in detaljerad information om företagets AI-teknologier. Det är värt att notera att angriparen inte lyckades infiltrera de system som används för att bygga artificiell intelligens, vilket begränsar omfattningen av den potentiella skadan.

OpenAIs hantering av incidenten

Efter upptäckten av hackningen valde OpenAI att inte offentliggöra händelsen eller informera brottsbekämpande myndigheter som FBI. Företagsledningen motiverade detta beslut med att de inte ansåg att attacken utgjorde ett hot mot nationell säkerhet och att ingen kundinformation hade stulits. Denna tystnad har dock lett till frågor om företagets engagemang för datasäkerhet och deras vilja att skydda sina mest känsliga data.

Reaktioner och konsekvenser

Insidere inom OpenAI har uttryckt oro över företagets svar på hackningen och dess övergripande säkerhetsprofil. En teknisk programchef vid namn Leopold Aschenbrenner skickade till exempel ett memo till styrelsen där han argumenterade för att företaget inte gjorde tillräckligt för att skydda sina data mot fiender som den kinesiska regeringen. Aschenbrenners handlingar och de ökande frågorna om OpenAIs säkerhetsåtgärder pekar på en djupare konflikt inom företaget angående dess prioritering av datasäkerhet.

Efter hackerattacken 2023 har OpenAI vidtagit flera åtgärder för att skydda sina hemligheter och öka sin säkerhet. Enligt OpenAI har man efter att deras senaste modell, GPT-4, slutförde träningen ägnat över sex månader åt att arbeta över hela organisationen för att göra den säkrare. Dessutom har man implementerat olika skyddsåtgärder för att bekämpa riskerna med filinformationsextrahering från GPT-filer.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *