Ny app All_Aboard  hjälper blinda och synskadade pendlare att hitta busshållplatser

Det här ett facinerande verktyg från ett team forskare från Mass Eye and Ear har utvecklat en smartphone-app för att hjälpa blinda och synskadade personer att hitta sina busshållplatser. En ny studie fann att appens framgångsgrad var betydligt högre än Google Maps när det gäller att hitta exakta platser för busshållplatser. Appen, som heter All_Aboard, använder telefonens kamera för att upptäcka gatuskyltar och ger sedan användaren auditiva anvisningar för att nå sin destination.

Resultaten visade att All_Aboard hade en framgångsgrad på 93% jämfört med Google Maps 52%. Appen använder AI och djupinlärning för att känna igen busshållplatser i 10 stora städer/regioner över hela världen.

Micro navigation med AI

All_Aboard utnyttjar mikro-navigation för att förbättra lokaliseringen av busshållplatser. GPS-system erbjuder ofta tillräcklig makro-navigation för att planera rutter med hjälp av offentlig transport, men de är mindre exakta när det kommer till mikro-navigering som krävs för att hitta specifika platser som busshållplatser.

Användning och fördelar

När en användare närmar sig sin destination, enligt GPS, är det dags att öppna All_Aboard. Appen använder telefonens kamera för att upptäcka gatuskyltar på ett avstånd av 9 till 15 meter och guidar användaren med hjälp av ljudsignaler vars frekvens ändras allt eftersom användaren närmar sig sitt mål

tudiens resultat visade att All_Aboard hade en framgångsrik lokaliseringsprocent på 93%, i jämförelse med Google Maps 52%. Det genomsnittliga avståndet för felet med Google Maps var 6,62 meter jämfört med 1,54 meter med All_Aboard.

Kostnad och tillgänglighet

All_Aboard-appen är gratis och har inga intäkter från appförsäljningen eller in-app-annonsering. Utvecklingen av denna app finansierades delvis av Microsoft AI4A-priset.

För dem som är intresserade av att lära sig mer eller ladda ner appen kan de besöka App Store eller Google Play där appen finns tillgänglig för både iOS och Android.

Andra liknande AI verktyg

Det finns flera andra appar som kan vara till hjälp för blinda och synskadade individer, såsom Be My Eyes som ansluter blinda och synskadade med seende volontärer, är en app som använder sig av artificiell intelligens för att hjälpa människor med synnedsättningar att uppfatta världen runt omkring dem och BlindSquare som är en navigationsapp framtagen specifikt för blinda och synskadade personer.

seening AI-app från Microsoft

https://techxplore.com/news/2024-01-app-effectively-aids-visually-impaired.html

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *