Ny AI-modell överträffar Googles kraftfulla PaLM-2.

MMLU – Massive Multitask Language Understanding

https://inflection.ai/inflection-2

https://www.svd.se/a/APagzr/inflection-avslojar-ny-chat-gpt-utmanare

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *