Nvidia lanserar Latte3D för att generera 3D-former från text

Nvidia Latt 3D

Nvidia har presenterat Latte3D ett banbrytande verktyg som ger kreatörer möjligheten att omedelbart omvandla textprompter till detaljerade 3D-former. Denna teknik representerar ett stort steg framåt inom området för artificiell intelligens, då den möjliggör nästan realtidsgenerering av 3D-objekt och djur från enkla textprompter.

Snabbare 3D-skapande

Latte3D, utvecklat av Nvidias AI labbteam i Toronto, är som en virtuell 3D-skrivare som konverterar text till 3D-representationer på en sekund. Tidigare kunde det ta en timme att generera 3D-bilder av denna kvalitet, men nu kan Latte3D uppnå dessa resultat betydligt snabbare, vilket effektiviserar processen för skapare inom olika industrier.

Användningsområden och flexibilitet

Det unika med Latte3D ligger i dess flexibilitet trots att det initialt utbildats på specifika dataset såsom djur och vardagsobjekt har utvecklare möjligheten att träna modellen på andra typer av data. Detta öppnar upp för potentialen i att använda Latte3D inom olika områden såsom landskapsdesign och robotutveckling. Dessutom kan Latte3D generera flera olika 3D-formalternativ baserat på varje textprompt, vilket ger skaparen möjligheten att välja och optimera det mest lämpliga objektet.

Drivkraften Bakom Tekniken

Latte3D drivs av Nvidia A100 Tensor Core GPU:er och har tränats med mångsidiga textprompter genererade med ChatGPT. Detta förbättrar modellens förmåga att hantera olika fraser som användare kan komma med för att beskriva ett specifikt 3D-objekt.

Nvidia fortsätter att ligga i framkant av innovation inom AI och datorgrafik med projekt som Latte3D. Genom att erbjuda snabba lösningar för 3D-generering banar Nvidia väg för framtida skapelser och tillämpningar inom flera industrier.

https://blogs.nvidia.com/blog/latte-3d-generative-ai-research