Norsk startup 7Analytics har utvecklat en AI-baserad plattform för att förutsäga naturkatastrofer

🤖 AI-plattform för att förutsäga naturkatastrofer Det norska startupföretaget 7Analytics har utvecklat en AI-baserad plattform som kan förutsäga naturkatastrofer, särskilt översvämningar, med hög noggrannhet. Plattformen använder maskininlärning för att analysera data från olika källor, såsom väderprognoser, satellitbilder och markdata. källa

🌊 Översvämningsförutsägelse Plattformen är särskilt effektiv för att förutsäga översvämningar. Den kan identifiera områden som riskerar att översvämmas och beräkna hur mycket vatten som kommer att samlas i dessa områden. Denna information kan användas för att varna människor i riskzonen och förbereda räddningsinsatser. källa

🌍 Global användning Plattformen används av organisationer och myndigheter i flera länder runt om i världen. Den har bland annat använts för att förutsäga översvämningar i Indien, Nepal och Bangladesh. källa

Det norska startupföretaget 7Analytics har utvecklat en AI-baserad plattform för att förutsäga naturkatastrofer, särskilt översvämningar, med hög noggrannhet. Företaget har nyligen säkrat finansiering på 4 miljoner euro för att fortsätta utveckla och marknadsföra sin teknik. Deras maskininlärningsalgoritmer tränas på stora mängder data om väder och markanvändning, vilket gör det möjligt för AI:n att förutsäga hur naturkatastrofer kommer att utvecklas med meterprecision.

Förutom att förutsäga naturkatastrofer har 7Analytics också utvecklat en plattform kallad InzureCloud, speciellt designad för försäkringsbolag. Med denna plattform kan försäkringsbolag bedöma risken för översvämningsskador på hem och justera sina premier därefter. Detta är särskilt relevant i ljuset av att många försäkringsbolag har dragit sig ur områden som Kalifornien och Florida på grund av de höga riskerna med skogsbränder och översvämningar.

Genom att erbjuda mer exakta riskbedömningar kan 7Analytics bidra till att minska osäkerheten och kostnaderna för försäkringsbolag, samtidigt som de hjälper till att skydda människor och egendom mot naturkatastrofer. Med den nya finansieringen planerar 7Analytics att expandera sina verksamheter i USA, vilket ytterligare kommer att öka tillgängligheten och effekten av deras teknologi.

Denna utveckling representerar en betydande framsteg inom användningen av AI och maskininlärning för att hantera och minimera konsekvenserna av naturkatastrofer. Genom att kombinera avancerad teknologi med detaljerad väder- och geografisk data kan 7Analytics erbjuda lösningar som inte bara förbättrar förutsägelserna av naturkatastrofer, utan också hjälper samhällen och företag att bli mer resilienta mot dessa händelser.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *