Neurocle AI visuell inspektionsverktyg förenklar inlärning och bildmärkning

Det senaste från Neurocle är lanseringen av version 4.0 av deras Neuro-T AI deep learning vision trainer. Neuro-T är en viktig lösning för visioninspektion som skapar AI-modeller för inspektion. Denna uppdatering adresserar problemet med bristfälliga defektdatabaser och märkningsresurser inom tillverkningsfältet, vilket är en betydande framsteg.

Den nya versionen inkluderar flera nya modeller och funktioner, inklusive:

  • AI-modell för virtuell defektskapande med GAN-model generator.
  • Oövervakad inlärning för avvikelserklassificering och avvikelsersegmentering.
  • AI-assisterade märkningsverktyg, såsom Auto-Selector och Keyword Labeler, för att underlätta bildmärkning och minska resursanvändningen.

Därutöver stödjer Neuro-T även export av flera modeller och transfer learning för att stödja framgångsrik AI-visioninspektion.

Genom att använda Neuro-T kan användare skapa AI-modeller för avancerad visioninspektion utan behovet av omfattande kodning eller tidigare erfarenhet av djupinlärning. Den nya versionen erbjuder verktyg för att hantera bristande defektdatabaser och underlättar märkningsprocessen.

För att utforska mer om denna spännande uppdatering och dess användarvänliga funktioner, kan du besöka Neurocle-webbplatsen

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *