Nästan 50 % av spel utvecklare säger att AI-verktyg används på deras arbetsplats

Nästan 50% av utvecklare säger att generativa AI-verktyg används på deras arbetsplats, medan 84% säger att de är oroade över deras användning. Enligt en undersökning från GDC State of the Game Industry används generativa AI-verktyg inom olika jobbtyper inom spelutveckling, men det finns även vissa oro kring etiken kring deras användning.

Enligt undersökningen nämndes generativa AI-verktyg som ChatGPT, DALL-E, GitHub Copilot och Adobe Generative Fill.

Generativa AI-verktyg använder maskininlärning för att skapa nytt innehåll som text, bilder eller kod. De kan producera material som är unikt utifrån de data de har tränats på. Dessa verktyg innefattar bland annat avancerade språkmodeller som GPT-4, bildgenereringsprogram som DALL-E 2, och kodgenereringsverktyg som GitHub Copilot.

Hur reagerar utvecklare på användningen av generativa AI-verktyg?

Utvecklare reagerar på användningen av generativa AI-verktyg genom att uttrycka oro, samtidigt som de visar intresse för att använda AI för kodhjälp, snabba upp innehållsskapande och automatisera upprepande uppgifter.

Det finns också viss oro kring etiken kring användningen av AI, särskilt när det gäller att ersätta professionella konstnärer eller utnyttja andras arbete utan tillräcklig erkännande eller betalning. Ungefär 51% av respondenterna uppger att deras arbetsplats har en policy gällande användningen av AI-verktyg.

https://reg.gdconf.com/state-of-game-industry-2024

arstechnica.com

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *