Möt LLM Surgeon: A New Machine Learning Framework for Unstructured, Semi-Structured and Structured Pruning of Large Language Models (LLMs)

De senaste framstegen inom artificiell intelligens har möjliggjort utvecklingen av stora språkmodeller (LLM) med ett avsevärt stort antal parametrar, där några av dem når upp till miljarder (till exempel LLaMA-2 som finns i storlekarna 7B, 13B och till och med 70B parametrar). Med sådana specifikationer kan modellen uppnå mycket höga prestanda över olika uppgifter, vilket gör den till ett kraftfullt verktyg för olika AI-applikationer. Nackdelen med detta är dock att utplaceringen av sådana m

Läs mer på marktechpost.com

Läs mer på hugginface

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *