Midjourneys nya ”karaktärsreferens” revolutionerar AI-bildgenerering

midjourney

Midjourneys nya funktion för karaktärsreferens som också är känd under termen ”cref” presenterar en banbrytande utveckling inom AI-drivna bildgenereringstjänster. Denna funktion tacklar en framträdande utmaning som har legat som en stötesten för bildgenererande AI-modeller över tid: förmågan att konsekvent återskapa karaktärer över flera bilder.

Denna nyskapande funktion möjliggör för användare att skapa och återskapa en specifik karaktär med en imponerande konsekvens över nya bilder, en kapacitet som tidigare varit svår att uppnå för AI-baserade bildgenererare. Detta utförs genom att användare tillhandahåller en referensbild eller URL till algoritmen, som sedan använder den som en grund för att skapa ytterligare bilder som behåller karaktärens kärnegenskaper.

  • 🎨 Midjourneys nya ”Character Reference” revolutionerar AI-bildgenerering Midjourney är ett AI-verktyg som låter användare skapa bilder från textprompter. Den nya ”Character Reference”-funktionen gör det möjligt för användare att ange specifika egenskaper hos en karaktär, såsom ålder, kön och etnicitet, vilket resulterar i mer realistiska och detaljerade bilder.
  • 🤖 Hur fungerar ”Character Reference”? Användare anger egenskaperna hos den karaktär de vill skapa i en textprompt. Midjourney använder sedan dessa egenskaper för att generera en bild som matchar användarens beskrivning. Funktionen gör det möjligt för användare att skapa mer specifika och unika karaktärer.
  • 🖼️ Exempel på användning ”Character Reference”-funktionen kan användas för att skapa en mängd olika karaktärer, från realistiska porträtt till fantasifulla varelser. Användare kan också använda funktionen för att skapa karaktärer baserade på befintliga personer eller föremål.