Microsoft säger att 75 % av kontorsanställda redan använder AI på jobbet

Studieupplevelser:

 • 75 % av anställda använder AI-verktyg för att utföra uppgifter som:
  • Automatisering av uppgifter
  • Dataanalys
  • Kundtjänst
  • Produktion
 • 40 % av anställda som använder AI säger att det har ökat deras produktivitet.
 • 35 % säger att AI har gjort deras jobb mer meningsfullt.

Enligt en undersökning från Microsoft i samarbete med LinkedIn, visar det sig att en betydande andel av kontorsanställda redan använder AI i sitt arbete. Undersökningen, som inkluderade 31 000 personer i 31 olika länder, belyser en tydlig trend för fenomenet ”Bring Your Own Artificial Intelligence” (BYOAI), där anställda själva tar initiativet att använda AI-verktyg för att underlätta sina dagliga uppgifter.

Resultaten avundersökningen visar att 75% av de tillfrågade kontorsanställda redan använder AI på jobbet. Detta antal inkluderar en bred spektrum av yrkesgrupper, men det är framhävt att innehållsskribenter, grafiska designers och marknadschefer är bland de som mest ofta uppger att de har de nödvändiga AI-färdigheterna.

Undersökningen pekar också på att det finns en önskan bland företagsledare att anställa individer med AI-kunskaper, vilket indikerar en växande efterfrågan på dessa färdigheter inom arbetsmarknaden. Detta samtidigt som det finns en ökad medvetenhet och acceptans för AI bland anställda, trots vissa bekymmer kring användningen av AI-verktyg för viktiga arbetsuppgifter och rädsla för att framstå som ersättbara.

Slutsatsen från Microsofts undersökning är att det är varje företagsledares ansvar att omvandla detta experimenterande med AI till affärsresultat. Detta understryker vikten av att företag inte bara ser AI som en teknologisk innovation utan också som en strategisk resurs för att förbättra effektiviteten och produktiviteten i arbetslivet.

Vilka specifika AI-verktyg används mest av kontorsanställda i deras arbete?

Kontorsanställda använder en mängd olika AI-verktyg för att förbättra sin produktivitet och effektivitet i sitt arbete. Här är några av de mest populära och använda AI-verktygen baserat på kategorierna som nämns:

Chatbots

 • ChatGPT: Ett AI-chatbot som kan skapa mer konversationella sökningar och ge direkt svar på frågor.
 • Claude 2: Ett annat AI-chatbot som erbjuder liknande funktioner som ChatGPT.
 • Bing AI: En chattbot som kombinerar AI-bildgenerering och webbinformerade svar.

Kunskapsförvaltning och AI-grundande

 • Mem: Ett verktyg för att organisera och söka efter information.
 • Notion AI Q&A: Ett verktyg för att ställa frågor och få AI-baserade svar.
 • Personal AI: Ett AI-verktyg för att hjälpa till med personlig produktivitet.

Transkription och mötesassistent

 • Fireflies: Ett verktyg för att transkribera och organisera mötesanteckningar.
 • Airgram: Ett annat verktyg för att transkribera och organisera mötesanteckningar.
 • Krisp: Ett AI-verktyg för att minimera bakgrundsljud under videokonferenser.

Tidsplanering

 • Reclaim: Ett verktyg för att hantera tidsplanering och kalender.
 • Clockwise: Ett annat verktyg för att automatisera tidsplanering.
 • Motion: Ett AI-verktyg för att optimera tidsplanering.

E-postinläggshantering

 • SaneBox: Ett verktyg för att organisera och filtrera e-postinlägg.
 • Mailbutler: Ett annat verktyg för att hantera e-postinlägg.
 • EmailTree: Ett AI-verktyg för att organisera e-postinlägg.

Dessa verktyg representerar en bredd av AI-applikationer som hjälper kontorsanställda att arbeta snabbare och mer effektivt genom att automatisera rutinmässiga uppgifter, förbättra kommunikation och samarbete, och skapa mer kreativa och produktiva arbetsflöden.

ai-at-work-is-here-now-comes-the-hard-part

Fullständiga Rapporten

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *