Microsoft planerar att ta in AI Chatbot i nyhetsproduktion

Microsoft-Copilot

Microsoft har ingått ett partnerskap med media-startupen Semafor för att använda en artificiell intelligensbaserad chattbot som hjälpmedel i nyhetsproduktion. Detta initiativ är emellertid utformat för att fungera som ett forskningsverktyg snarare än att ersätta journalisternas roll i att skapa innehåll. Chattboten syftar till att underlätta för journalister i deras research, upptäckande av källor, översättningar och mer. Det är en del av en större satsning från Microsoft att integrera generativ AI-teknik i journalistiken och ska ses som ett stöd för att effektivisera arbetsflöden snarare än att ersätta mänskligt arbete helt och hållet.

Semafor utnyttjar till exempel en AI-baserad redaktionell produkt som heter Signals som integrerar AI-driven forskning från Microsofts Bing och andra AI-verktyg för att samla nyhetsflöden från olika källor runt om i världen. Detta visar på en intention att använda AI för att stärka journalistens verktygslåda snarare än att ta över hela nyhetsproduktionsprocessen.

Det är dock viktigt att notera att användning av ChatGPT och andra AI-chattbotar har varit kontroversiellt inom nyhetsrum. Några nyhetssidor har nyligen börjat generera hela artikelutkast med hjälp av AI, men detta har skett under monitorering och redigering av människor. Dessutom har Microsoft behövt överväga ytterligare begränsningar för sina nya AI-chatbotar efter att användare rapporterat om oroväckande svar från tekniken, vilket har resulterat i att företaget har sagt sig vilja ”reinin” teknologin tills vidare.

Detta initiativ speglar Microsofts ökande investeringar och intresse för generativ AI och dess potential i olika sektorer, inklusive nyhetsproduktion, men med en tydlig betoning på verktygets stödjande roll och behovet av ansvarsfull användning. Microsoft har även ett program som för samman forskare och experter för att hantera utmaningar och möjligheter vid skärningspunkten mellan AI och samhället.

Som användare av nyhetsmedier kan vi förvänta oss att framstegen inom AI kommer att fortsätta att skapa nya verktyg och plattformar för att förbättra informationsinsamling och berikning av innehåll, men alltid med en viss försiktighet och medvetenhet om potentiella risker och etiska överväganden.

blogs.microsoft.com

msn.com