Microsoft och OpenAI samarbetar i ett ”Stargate” AI superdatorprojekt på 100 miljarder dollar

nvidia GPU clusters. data center racks
Nvidia GPU cluster – Data center

⚙️ Chefer på Microsoft och OpenAI samarbetar i ett datacenterprojekt för en superdator med specialiserade serverchips.
💰 Projektet kan kosta upp till 100 miljarder dollar, betydligt mer än nuvarande datacenter, vilket visar de betydande investeringar som krävs för AI-datorer.
🌐 Den föreslagna USA-baserade superdatorn kallad ”Stargate” är en del av en serie installationer som planeras under de kommande sex åren av företagen.

Microsoft och OpenAI planerar att bygga en superdator på 100 miljarder dollar för att driva artificiell intelligens enligt en rapport. Projektet känt som ”Stargate” skulle vara en del av en femfasplan som inkluderar en rad superdatorinstallationer som företagen planerar att bygga under de kommande sex åren. Stargate som skulle vara fas 5 av planen kan lanseras så snart som 2028.

Syftet med ”Stargate”-projektet är att förbättra AI-kapaciteten genom att skapa en superdator som avsevärt överträffar nuvarande datorkraft. Denna ambitiösa satsning mellan Microsoft och OpenAI syftar till att leda vägen inom AI-datacenterkapacitet driven av den ökande efterfrågan på AI-datacenter som kan hantera komplexa uppgifter som underlättas av den snabba introduktionen av generativ artificiell intelligens-teknik.

Denna superdator skulle överträffa den nuvarande beräkningskraften som tillhandahålls av Microsoft till OpenAI från dess datacenter runt om i landet men skulle kräva minst flera gigawatts av kraft för att göra det. Microsofts involvering i projektet hänger samman med OpenAI som uppfyller sitt löfte att förbättra dess AI-kapaciteter

Stargate projeket skulle vara 100 gånger dyrare än de största datacentren som för närvarande är i drift, vilket visar den enorma mängden pengar som troligen kommer att investeras i branschen när artificiell intelligens fortsätter att utvecklas under de kommande åren. Projektet signalerar också utmaningarna med att hitta tillräckligt med energikällor för att driva projektet, och de två företagen har diskuterat möjligheten att använda alternativa energikällor som kärnkraft.

Det är inte klart var Stargate skulle placeras eller om den skulle byggas i ett enda datacenter eller flera närliggande centrum. Microsoft har redan åtagit sig mer än 13 miljarder dollar till OpenAI och skulle troligen bidra med finansiering till Stargate, enligt rapporten. OpenAI använder för närvarande Microsofts datacenter för att driva sitt generativa AI-system ChatGPT i utbyte mot att Microsoft får exklusiva rättigheter att återförsälja OpenAIs teknik till sina egna kunder.

Microsofts strategi har alltmer fokuserat på sitt arbete med OpenAI, vilket har lett till oro över att Microsoft i stort sett blir IT-avdelningen för startupsen. Microsoft har investerat miljardollar i sin partnerskap med OpenAI, huvudsakligen i form av beräkningskraft för att köra dess modeller. Om Stargate eller något liknande skulle genomföras, kommer partnerskapet endast att djupdyras eftersom investeringarna blir större – och mer komplicerade.