Metomic för ChatGPT identifierar kritiska risker i ChatGPT-konversationer

Metomic för ChatGPT är en innovativ lösning som ger IT- och säkerhetsledare full översikt över känslig data som laddas upp till OpenAIs plattform ChatGPT av deras personal. Det är en webbläsarplugin som gör det möjligt för företag att utnyttja den generativa AI-lösningen utan att riskera sin mest känsliga data.

Metomic för ChatGPT identifierar kritiska risker i realtid under ChatGPT-konversationer och erbjuder kontextuella förhandsvisningar av känslig data som laddas upp till plattformen. Tack vare en inbyggd webbläsarplugin detekterar lösningen när en anställd loggar in på ChatGPT och skannar uppladdad data omedelbart.

Studier har visat att upp till 15% av anställda regelbundet klistrar in företagsdata i ChatGPT, med information som källkod, intern företagsinformation och personligt identifierbar information (PII). Dessa uppgifter kan vara från R&D, finans och försäljning och marknadsföring. Metomic erbjuder därmed ett avgörande lager av dataskydd för att förhindra läckor av denna känsliga information.

Fördelar och funktioner

  • Full översyn: Få en komplett bild över vilken känslig data som delas med ChatGPT.
  • Förbyggda och anpassade dataklassificerare: Metomic är förkonfigurerat med 150 dataklassificerare för att känna igen vanliga data risker. Organisationer kan också skapa egna klassificerare för att identifiera specifik information som är särskilt känslig för dem.
  • Utbildning för anställda: Metomic för ChatGPT fungerar som en realtidsträning för anställda, som erbjuder kontroller som de kan använda för att förhindra oavsiktlig delning av känslig information.
  • Integration med andra verktyg: Plugin-programmet fungerar även med andra tjänster som Slack, för att ge säkerhetsteam eftersom det ger en överblick av hur anställda delar känslig data över hela företagets teknikuppsättning.

Genom att implementera Metomic för ChatGPT kan organisationer därmed både skydda sin viktiga data och fortsätta dra fördel av AI-verktyg som ChatGPT för att förbättra produktiviteten. Det är en win-win-lösning som erbjuder konkret skydd mot de dynamiska säkerhetsutmaningar som kommer med arbetsplatsers användning av generativ AI.

För mer information: