Mer än 2 500 appar lanserades 2023 med "chatbot" i sin beskrivning

Den stora mängden chatbot-appar visar hur mångsidig generativ AI kan vara

Det finns en tydlig trend där användningen av chatbot-appar har ökat markant under de senaste åren. Enligt en artikel på Quartz har över 2 500 appar lanserats under 2023 med ”chatbot” i deras produktbeskrivning, vilket är nästan dubbelt så mycket som de senaste fyra åren sammanlagt. Denna ökning visar på entusiasmen för AI och hur mångsidig generativ AI kan vara.

ChatGPT, som är en AI-chatbot utvecklad av OpenAI, har lett till en stor ökning av intresset för chatbots och AI. Dessutom visar rapporter att över 3 500 appar inkluderade ”gpt” i deras produktbeskrivning förra året.

Denna ökning av nya appar ger upphov till frågor om hur världen kommer att se ut med tusentals ChatGPT-liknande bots. Kommer människor att interagera med flera chatbots för olika ändamål, och kan detta leda till spridning av felaktig information?

Denna trend förväntas inte sakta ned i framtiden. OpenAI planerar till och med att lansera en butik för GPTs – appar som är skapade med bas i deras generativa AI-modeller. Detta tyder på att användningen av AI-appar och chatbots bara kommer att öka ytterligare.

Denna information visar på den snabba tillväxten inom området för AI-baserade appar och chatbots, och det kan vara värdefullt för företag och utvecklare att överväga hur de kan dra nytta av denna framväxande teknologi.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *