Maskininlärningssystem baserat på ljus skulle kunna ge kraftfullare, effektivare stora språkmodeller

MIT-systemet visar mer än 100-faldig förbättring av energieffektivitet och en 25-faldig förbättring av beräkningstäthet jämfört med nuvarande system.
source

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *