Man kan nu använda ChatGPT utan att ha ett konto

ChatGPT 3.5 gratis version

Det här gäller den fria versionen ChatGPT 3.5, Har du abonnemng så ska du självklart logga in.

OpenAI rullar ut detta gradvis, med målet att göra AI tillgänglig för alla som är nyfikna på dess kapacitet.

OpenAI har introducerat en ny möjlighet för alla att använda dess flaggskepps konversationella AI ChatGPT utan att behöva skapa ett konto. Detta nya tillvägagångssätt innebär att användare kan interagera direkt med ChatGPT vid besök på chat.openai.com, utan krav på inloggning, vilket gör AI:n mer tillgänglig än tidigare. Dock kommer användarens upplevelse att vara något begränsad jämfört med den för inloggade användare

Begränsningar

Användare som väljer att inte logga in kommer inte att ha tillgång till samma funktionssätt som inloggade användare. De kommer inte kunna spara eller dela chattar, använda anpassade instruktioner eller andra funktioner som vanligtvis kräver en persistent användarkonto. Dessutom äger du möjligheten att välja bort att din chattdata används för träning av AI-modellerna genom inställningsmenyn, en åtgärd som kan ses som motstridig med OpenAIs syfte för denna nya tillgängliggörigher.

Glöm inte att OpenAI som standard använder det du säger till ChatGPT för att förbättra sina modeller för alla

Om du inte vill att den ska spela in din interaktion med chatboten kan du stänga av detta via Inställningar – även utan ett konto.

För att stänga av möjligheten för ChatGPT att använda det du skriver för att förbättra sina modeller kan du göra följande:

  1. Gå till inställningarna (Settings) i ChatGPT.
  2. Letar efter en avdelning som är relaterad till datadelning eller integritetsinställningar.
  3. Välj alternativet som tillåter dig att stänga av datadelning eller ”opt-out” från att dina data används för att förbättra modellerna.
  4. Det är viktigt att notera att även om du väljer att inte dela dina data, kan anonymiserad information fortfarande användas i vissa fall enligt företagets integritetspolicy. För mer detaljerad information, se gärna i hjälpcentret (Help Center) som nämndes i artikeln.
Gif från OpenAI

Mer restriktiva innehållspolicies

En annan viktig aspekt att notera är att den inloggningsfria versionen av ChatGPT kommer att ha något mer restriktiva innehållspolicies. Det betyder att vissa typer av innehåll och frågor kanske inte besvaras eller hanteras av AI:n. OpenAI har inte klargjort exakt vad dessa begränsningar innebär, men det verkar som företaget planerar att vara försiktiga med vilken typ av innehåll som kan genereras eller begäras utan att vara inloggad

Öppningen av ChatGPT för användare utan konto kan bero på att kunkrensen är tuffare nu med Claude 3 Opus, Mistral och andra LLM.

openai.com – start-using-chatgpt-instantly