Kunder klagar på att Copilot inte är lika bra som ChatGPT, Microsoft skyller på missförstånd och missbruk

Microsoft-Copilot-AI-assistent
  • 🤖 Användarklagomål Användare har uttryckt frustration över Microsofts AI-verktyg Copilot och menar att det inte uppnår samma standard som ChatGPT. Microsoft hävdar dock att problemen huvudsakligen beror på missförstånd och felaktig användning. Källa
  • 🛠️ Copilot Integration Copilot, en del av Microsofts AI-verktyg, har integrerats i olika Microsoft 365-tjänster för att förbättra produktiviteten. Det har kombinerat kraften i stora språkmodeller med data från Microsoft Graph, inklusive kalendrar och e-postmeddelanden. 

Klagomål från kunder att Microsoft Copilot inte är lika bra som ChatGPT kan bero på skillnaderna mellan de två AI-teknologierna. Även om både ChatGPT och Copilot är designade för att hjälpa användare att utföra uppgifter snabbt och effektivt, finns det viktiga distinktioner dem emellan. Enligt techspot framkommer att kunder ansåg att Copilot inte presterade lika bra som ChatGPT. Microsoft har menat att detta kan bero på missförstånd och felaktig användning av verktygen av kunderna.

Kunder har uttryckt besvikelse över att Microsoft Copilot inte uppfyller deras förväntningar på samma sätt som ChatGPT, vilket har lett till kritik mot Microsoft. Microsoft har svarat på kritiken genom att peka på skillnader i användningsområden och teknologiska skillnader mellan Copilot och ChatGPT.

Microsoft Copilot är utvecklad för att assistera med kodning och är integrerad med programmeringsmiljöer, medan ChatGPT erbjuder en bredare uppsättning konversationsbaserade AI-funktioner och är mer anpassad för att hantera en mängd olika ämnen utöver kodning. Detta innebär att Copilot är specialiserat på att förbättra produktiviteten inom specifika applikationer, såsom kodgenerering och felsökning, medan ChatGPT är mer flexibel och kan användas för en mängd olika uppgifter, inklusive generering av text och svar på frågor.

ChatGPT

En annan viktig skillnad är att Copilot är djupt integrerat med Microsofts ekosystem, vilket innebär att dess tillgänglighet och funktionalitet är kopplad till specifika Microsoft-applikationer och ibland kräver en prenumeration. ChatGPT å andra sidan är tillgänglig som en webbtjänst eller API, vilket gör den tillgänglig för utvecklare och användare globalt.

Microsoft har också förklarat att Copilot och ChatGPT använder avancerade AI-teknologier men med olika specialiseringar. Copilot är utformad för att förbättra arbetsflöden inom specifika applikationer genom att anpassa sig till användarbete över tid, medan ChatGPT erbjuder anpassning genom prompts, vilket gör det möjligt för användare att styra konversationen eller innehållsgenereringen.

För att adressera kundernas frustrationer och för att förtydliga skillnaderna mellan Copilot och ChatGPT, har Microsoft betonat att dessa verktyg är utformade för att möta unika användarbehov och applikationsscenarier. Copilot är bäst lämpat för programmerings- och mjukvaruutvecklingsuppgifter, medan ChatGPT är mer lämpat för allmänna förfrågningar, innehållsskapelse och konversation.