Klarnas AI-chattbot gör motsvarande arbete för 700 heltidsmänniskor

Klarna säger att dess OpenAI-drivna chatbot gör motsvarande arbete av 700 heltidsagenter efter den globala lanseringen förra månaden.

Klarna har nyligen introducerat en revolutionerande utveckling inom kundservice genom att lansera en AI-chattbot, som driver arbetsbelastningen motsvarande 700 heltidsanställda. Med hjälp av OpenAI:s teknologi har chatboten tagit över en stor del av företagets kundserviceinteraktioner, vilket innebär en betydande förändring i hur kundtjänst kan skötas effektivt.

Denna AI-assistent har inte bara tagit över en stor del av kundservicearbetet utan har också lett till en ökad effektivitet. Med AI-assistenten har Klarna kunnat minska upprepade förfrågningar från kunder med 25 %, vilket tyder på en förbättring i att lösa ärenden korrekt vid första kontakten. Dessutom har kundserviceärenden lösts på betydligt snabbare tid; från tidigare 11 minuter ned till under 2 minuter. Detta omvandlas inte bara till bättre kundupplevelser utan pekar också på en betydande effektivisering inom kundserviceprocessen.

AI och Arbetskraft

Introduktionen av AI-assistenten har även påverkat företagets rekryteringsstrategi. Klarna har valt att pausa anställningar inom vissa områden, förutom ingenjörer, vilket tyder på att AI-tillämpningar kan ersätta vissa roller inom företaget som inte längre behöver utföras av människor.

Trots detta har inte införandet av AI-assistenten lett till några direkta uppsägningar, utan snarare till en reducering av behovet av extern rekrytering för att hantera kundserviceärenden.

Klarnas CEO Sebastian Siemiatkowski har uttryckt att användningen av AI i företaget är ett steg som redan sker nu och inte något som endast tillhör framtiden. Han betonar vikten av att samhället börjar förbereda sig för denna förändring och de konsekvenser den kan innebära för arbetsmarknaden.

Viktiga punkter kring Klarnas AI-chatbot

  • Prestanda: Chatboten har hanterat 2.3 miljoner konversationer, vilket utgör två tredjedelar av Klarnas kundtjänstchattar. Detta bidrar till en 25% minskning av upprepade förfrågningar och har minskat lösningstiden för kundernas frågor från elva minuter till under två minuter.
  • Kundtillfredsställelse: Trots den hastiga övergången till AI-assistans har kundtillfredsställelsen bibehållits, vilket indikerar att chatboten lyckas möta kundernas behov på ett tillfredsställande sätt.
  • Språkstöd: Chatboten är tillgänglig på över 35 olika språk i 23 marknader, vilket gör det möjligt för en bred användarbas att dra nytta av denna tjänst.
  • Ekonomiska aspekter: Klarna förutser att boten kommer att bidra till en vinstökning på 40 miljoner dollar.
  • Framtidens kundservice: Genom införandet av denna AI-chatbot visar Klarna en ambition att ligga i framkant när det gäller att använda AI för att förbättra kundupplevelsen. Detta steg understryker AI:s potential att transformera branscher genom att öka effektiviteten samtidigt som kvaliteten på tjänsterna bibehålls.

Klarnas ekonomi

Klarnas ekonomiska situation har visat på en noterbar förbättring under 2023. Bolaget lyckades boka det största året någonsin i form av GMV (Gross Merchandise Value), vilket indikerar en stark tillväxt och marknadsposition. GMV nådde hela SEK 981B under året, vilket representerar en ökning på 17% jämfört med 2022. Denna tillväxt drivs bland annat av ökningen av antalet handlare som erbjuder Klarnas betalningsmetoder, samt en ökning i konsumenternas köpfrekvens.

Trots tidigare utmaningar inklusive en värderingsminskning med 85% från $45.6bn till $6.7bn under föregående år och en arbetskraftsminskning med omkring 10%, har Klarna lyckats förbättra sin finansiella situation avsevärt. Detta visar på en stark återhämtning och en förmåga att anpassa sig till marknadsförändringar och ekonomiska klimat.